Presentaties studiedag Pillen in the Cloud

De studiedag, die twee keer plaatsvond, focuste op een toekomstgericht digitaal medicatiebeleid in de Vlaamse woonzorgcentra. De verschillende actoren brachten een stand van zaken van de lopende en toekomstige profprojecten. Er werd ingegaan op de concrete werking en uitrol van Vitalink en de mogelijkheden die Vitalink biedt voor apothekers, huisartsen en medewerkers van woonzorgcentra. Ook het gebruik van de meest actuele ICT-tool kwam aan bod.

De presentaties kunt u hier opnieuw bekijken.
Peter Raeymaekers - Actieplan informatisering 2017 
Yoeriska Antonissen - Projecten van de federale overheid
Tom Vermeire - eWoonzorg in Vlaanderen
Peter Berghmans - Informatieveiligheid
Marc De Jaeger - Medicatie in het WZC
Antverpia - Rol van de apotheker
Patrick Hurkmans