Presentaties studiedag 'Minder versnippering, meer zorg'

Op 29 april 2019 organiseerden wij een studienamiddag “Minder versnippering, meer zorg - De nood aan een heldere en werkbare bevoegdheidsverdeling voor de gezondheidszorg”.

Wij willen de gevolgen van de zesde staatshervorming helder en praktijkgericht beschrijven en op grond van degelijke informatie het debat stimuleren over een verbetering van het huidig model. Zorgnet-Icuro wil het debat op niveau brengen en alle beleidsmakers helpen om keuzes te maken die werken en de sector vooruit brengen.

Hieronder vindt u de presentaties.

13u – 13u10 – Verwelkoming namens Zorgnet-Icuro (Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder)

13u10 – 13u30 – Panoramisch overzicht van de bevoegdheidsverdeling in schema’s en cijfers (Tom Balthazar, professor gezondheidsrecht UGent, stafmedewerker Zorgnet-Icuro)

13u30 – 14u45 – Getuigenissen over toepassingsproblemen en voorstellen van mogelijke oplossingen

13u30 – 13u45 – De geestelijke gezondheidszorg (Raf De Rycke, voorzitter Broeders van Liefde)

13u45 – 14u – Chronische zorg en de verhouding tot de betrokken sectoren (Tania Stalmans, afgevaardigd bestuurder Zorggroep Zusters van Berlaar)

14u– 14u15 – Het preventiebeleid (Dirk Dewolf, administrateur-generaal Agentschap Zorg en Gezondheid)

14u15 – 14u30 – Het Brussels kluwen (Jean-Noël Godin, deskundige expert voor gezondheidszorg)

14u30 – 14u45 – Het politiek en ambtelijk overleg tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten (Pedro Facon, directeur-generaal DG Gezondheidszorg, secretaris Interministeriële Conferentie Volksgezondheid)

14u45 – 15u15 -  Modellen van bevoegdheidsverdeling in enkele andere (federale of gedecentraliseerde) landen. Wat kan inspiratie bieden?  (Evelyne Maes, advocaat, gastprofessor Universiteit Luik)

15u15-15u30 - Pauze

15u30 – 16u – Een einde aan het bevoegdheidskluwen: juridische pistes (Stefan Sottiaux, professor grondwettelijk recht KUL, advocaat)

16u – 17u30: Debat, gemodereerd door Guy Tegenbos

  • Vertegenwoordigers van CD&V, Open Vld, NV-A, Groen en sp.a lichten kort hun voorstellen toe
  • De sector reageert (Marc Noppen (CEO UZ Brussel), Inge Vervotte (voorzitter dagelijks bestuur Emmaüs-groep), Jo De Cock (administrateur-generaal RIZIV), Paul Callewaert (algemeen secretaris NVSM), Peter Degadt (voorzitter raad van bestuur AZ Damiaan Oostende en HH Lier)