Presentaties studiedag Europese Verordening Gegevensbescherming

De uitwisseling van gegevens, al dan niet elektronisch, wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Hieraan gekoppeld is er ook altijd de discussie over privacy. Europa komt nu met een nieuwe Verordening die in mei 2018 van kracht wordt. De Verordening gaat verder dan de nationale wetgeving tot nu oplegde. Er is dus werk aan de winkel, ook voor de zorgvoorzieningen. Ze krijgen goed anderhalf jaar tijd om alle nodige procedures en afspraken op papier te zetten. Zorgnet-Icuro ondersteunt zijn leden met een heldere handleiding en organiseerde een studiedag op 9 maart.

De presentaties kunt u hier opnieuw bekijken.

Belang implementatie van de Europese Verordening Gegevensbescherming
Toelichting bij de publicatie “Handleiding voor een procedure voor gegevensbescherming”
Juridische knelpunten
Vanuit de praktijk: eerste stappen in the cloud in Ziekenhuis Oost-Limburg