Presentaties studieavond VBM

De toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg is bijzonder ingrijpend voor zowel patiënten, familieleden en hulpverleners. Bovendien tonen de verschillende parlementaire vragen, de mediaberichtgeving en diverse acties die voorzieningen en organisaties ondernemen aan dat het thema bijzonder actueel en maatschappelijk relevant is.

Vandaar dat Zorgnet-Icuro in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie op 2/10/2017 in het HUSA-hotel een studieavond rond dit thema organiseerde waar we op de volgende vragen een antwoord probeerden te formuleren. Hoe bewust gaan we om met dwang? Kunnen we dwangmaatregelen reduceren zonder dat de veiligheid in het gedrang komt? Zijn er alternatieven om dwangmaatregelen te voorkomen?

De presentaties kan je hier raadplegen.

Introductie in het omgaan met dwanginterventies - Dr. Chris Bervoets

Safewards - Geoff Brennan

Best practices