Presentaties Kwaliteits Vqnk & Congres

 

Op 27 januari organiseerde Zorgnet-Icuro het congres 'Kwaliteitsvqnk' in het KBC gebouw te Brussel. 

Op deze pagina vind je de presentaties die werden gegeven:

Verwelkoming

Prof. dr. Dominique Vandijck, directeur Q & S Zorgnet-Icuro

Mijn persoonlijk verhaal, onze gedeelde drijfveer

Dhr. Johan de Kruijf, directeur/bestuurder van een zorgorganisatie voor mensen met een handicap en ouder

High performance culture, driving a culture of engagement & collaboration in healthcare

Prof. dr. Jamie Anderson, Professor Strategisch Management, Innovatie en Creativiteit, Antwerp Management School en London Business School

vijf focussessies:

1. De magie van een strategisch prestatie- en medewerkersbetrokkenheidsbeleid

Mevr. Hildegard Hermans, HR directeur in het UZA met medewerking van Mevr. An-Sofie Cornillie, HR stafmedewerker rapportering in het UZA, Mevr.

Kathleen Dekeirel, HR stafmedewerker in het UZA & Mevr. Marie-Claire Van Heeswijck, medewerker HR directie in het UZA

2. Oog voor patiëntbeleving, een Rotterdamse aanpak…

Dhr. Roel van der Heijde, senior adviseur, trainer & vertrouwenspersoon in ‘Het Oogziekenhuis Rotterdam’ in samenwerking met Mevr. Vera De Troyer, stafmedewerker Q & S Zorgnet-Icuro

3. De onderstroom onthullen

Prof. dr. Marc Noppen, CEO UZ Brussel

Prof. dr. Bert Bravenboer, endocrinoloog UZ Brussel en hoogleraar VUB

4. De kracht van consequenties

Dhr. Joost Kerkhofs, stichter en zakelijk directeur van ADRIBA / Vrije Universiteit Amsterdam

5. Van ego naar eco

Prof. Dr. Dirk Ramaekers, hoofdarts Jessa Ziekenhuis Hasselt en bestuurslid VVH

Dr. Joost Baert, hoofdarts AZ Klina Brasschaat en bestuurslid VVH

Kwaliteitslounge

Onder leiding van Dhr. Dennis van den Buijs, journalist en presentator van ‘De Ochtend’ Radio 1

We verwelkomen:

Dhr. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Dr. Margareta Haelterman, Celhoofd Kwaliteit en patiëntveiligheid FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Dr. Evi Moonen, hoofdarts AZ Heilige Familie te Rumst

Dhr. Marc Van Uytven, algemeen directeur OLV Ziekenhuis te Aalst

Personal power story

Dhr. Raf Stevens, expert business storytelling & auteur