09/07/2013
Zorgbeleid

Portfolio 'Vlaamse revalidatieziekenhuizen Revalidatiecentra kinderen en jongeren'

Dat patiënten in een ziekenhuis niet alleen terechtkunnen voor acute zorgen maar er vaak ook
behoefte hebben aan revalidatie is onvoldoende bekend. Revalidatie is nochtans uitermate belangrijk
voor heel wat patiënten. Denk bijvoorbeeld aan patiënten met:
- acute vasculaire aandoeningen;
- neurologische ziekten;
- trauma’s zoals verkeersongevallen, werkongevallen en sportletsels;
- chronische aandoeningen als kanker, spierziektes, longaandoeningen, eetstoornissen,
metabolische en genetische ziektes…;
- orthopedische ingrepen als knie- en heupprotheses;
- aangeboren en niet-aangeboren hersenletsels;
- brandwonden;
- …
Sommige van deze patiënten hebben nood aan een korte revalidatieperiode, maar voor andere
letsels is een langdurige revalidatie vereist.

Cruciaal bij elke patiënt (zowel bij kinderen en jongeren als bij volwassenen) is dat de revalidatie zo
snel mogelijk wordt aangevat, dikwijls nog in de acute fase van de ziekte, verwonding of aandoening.
Snelle revalidatie bevordert immers de kwaliteit van zorgen, beperkt de schade en bespoedigt het
herstel. Nadat patiënten in het ziekenhuis een levensreddende ingreep ondergingen of een
stabilisatiefase doormaakten, is het belangrijk dat ze samen met de zorgverstrekker werken aan het
behoud of herstel van hun functioneren, hun menselijke waardigheid, hun sociale en professionele
autonomie en hun familiale, sociale en professionele relaties.

Deze verschillende aspecten verklaren meteen waarom het belangrijk is dat bij het revalidatieproces
verschillende disciplines worden betrokken, zodat zowel het medische als het
bewegingstherapeutische en het sociale, het psychologische en het ergonomische aspect aan bod
komen. Ook diverse resocialisatiemogelijkheden krijgen de aandacht, zoals de aanpassing van de
thuisomgeving en het werk, het opnieuw leren gebruiken van openbaar vervoer, enzovoort.
Bij kinderen en jongeren is aandacht voor de pedagogische revalidatiesetting cruciaal. Onderwijs op
maat maakt immers eveneens integraal deel uit van de revalidatie.