Oproep posters voor het kwaliteitsVONKcongres op 27 januari 2017

 

Op vrijdag 27 januari 2017 nodigt het Q&S team van Zorgnet-Icuro u uit op de 6de editie van haar jaarlijkse kwaliteitscongres dat mede tot stand komt in samenwerking met de VIP2-partners. De rode draad doorheen het programma betreft: “Het belang van een stimulerende organisatiecultuur en de betrokkenheid van professionals in het verder uitbouwen van een duurzaam en integraal kwaliteitsbeleid”.

Ook dit jaar organiseren we een posterwedstrijd waarbij u de ‘vurige sprankjes’ aan kwaliteit van uw teams extra in de kijker kan plaatsen door een deelname.  Naast de gebruikelijke prijs van de jury, organiseren we dit jaar daarenboven een publieksprijs. Hiervoor kan iedereen -zorgprofessionals, patiënten, verwijzers, …- zijn/haar stem uitbrengen via de Zorgnet-Icuro website.  We hopen hiermee dat de ‘KwaliteitsVONK’ verder mag overslaan.  

Onderwerpen voor de posters:

Via een digitale en een fysieke posterwand plaatsen wij graag de volgende 2 types van projecten in de kijker:

 • Q&S verbeterprojecten -geïmplementeerd met resultaat- waarvan het eigenaarschap ligt/lag bij professionals werkzaam binnen een dienst, programma, … 
 • Originele initiatieven en/of duurzame fundamenten uitgewerkt in de organisatie met als doel de betrokkenheid van de professionals verder aan te wakkeren    

Nieuw dit jaar! Een digitaal etalageraam met een publieksprijs:

Zoals dit ook het geval was tijdens de vorige edities van het congres, stellen we de ingestuurde  posters via een fysieke posterwand tentoon tijdens het congres.  

Dit jaar ontwikkelen we tevens een ‘digitaal etalageraam’  via www.zorgneticuro.be waarbij  ‘ALLE’  bezoekers  -professionals, patiënten, verwijzers, leveranciers, familieleden, … -  van de website hun stem voor hun favoriete poster kunnen uitbrengen. 

Het digitaal etalageraam biedt tal van troeven om de kwaliteit van uw werking extern te etaleren, campagne te voeren voor het verwerven van stemmen, sociale media te hanteren, de inspanningen van een sector in de verf te zetten, … en bovenal de inzet van ‘champions’ onder uw professionals in uw ziekenhuis waardering te geven via externe expositie.

De kritische blik van een experten panel voor de prijs van de jury

Naast het grote publiek buigt ook dit jaar een expertpanel zich over de inzendingen. Zij hanteren in hun beoordeling inhoudelijke en grafische criteria. Zo worden bijvoorbeeld een heldere formulering van de doelen, het hanteren van een PDCA-systematiek, het innovatieve karakter, de grafische vormgeving, … gequoteerd.  

Het prijzenpakket

Dit jaar voorzien we twee evenwaardige prijzen, namelijk één prijs van de jury en één van het publiek.  De winnaars blijven nog strikt geheim tijdens het kwaliteitsVONKcongres en komen we nadien verrassen op de werkvloer van het ziekenhuis. Het prijzenpakket bestaat o.a. uit een award, een artikel in Zorgwijzer, een cadeaubon voor een gezellige teamactiviteit, …

Praktisch:

 • Indienen van de poster:
 • Deadline: 26/12/2016
 • Via mail aan: kwaliteit@zorgneticuro.be
 • Er gebeurt geen voorselectie m.b.t. de posters
 • Begin januari start het stemmen
 • Formaat van de poster:
 • In digitale vorm: PDF-formaat.

U heeft tevens de mogelijkheid om via deze PDF een hyperlink te voorzien naar een pagina van uw ziekenhuis.  Op die manier kan u extra duiding verzorgen op de ziekenhuiswebsite, beeldmateriaal koppelen, … 

 • In fysieke vorm: 120 cm hoogte en 70 cm breedte, portrait
 • De installatie voor de fysieke posterwand:
 • Afgedrukt mee te brengen op 27/1/2017
 • Aan de ontvangstbalie zal u verder praktische informatie ontvangen om uw poster te installeren
 • Het nodige bevestigingsmateriaal wordt u bezorgd
 • Meer info volgt o.a. over het aanvangsuur voor de installatie
 • Wij vragen u alvast vriendelijk om de poster meteen na de studiedag terug mee te nemen.

Wij willen u alvast danken voor uw bereidwilligheid om uw ervaringen met de sector, en nu ook met het grote publiek, te delen.