Jaarverslag 2016

We stellen u graag het jaarverslag 2016 van Zorgnet-Icuro voor. U kan het online jaarverslag bekijken op www.zorgnet-icuro-jaarverslag.be. Het jaarverslag biedt u in één oogopslag een overzicht van een reeks thema’s die in 2016 belangrijk waren. Het congres Open Minds, de ontwikkelingen binnen VIPA, BelRAI, Prezo Woonzorg, de vorming van ziekenhuisnetwerken, kwaliteit en veiligheid in de verschillende sectoren, ethische thema's, burn-out, om er enkele te noemen. Door te klikken op een blokje krijgt u meer informatie over het betreffende topic. 

Het hele team van Zorgnet-Icuro spreekt zijn dank uit aan alle leden die in de verscheidene raden, bestuurscolleges, commissies enz. hun bijdrage geleverd hebben om de projecten van 2016 te realiseren.