Jaarverslag 2007

Het jaar 2007 was opnieuw een jaar van verandering en bezinning
binnen onze organisatie. De Raad van Bestuur en het Bureau
hebben zich immers bij aanvang van hun mandaat ge├źngageerd om
de nodige bijsturingen te doen om de interne organisatiestructuur
te verhelderen, om de taakverdeling en afstemming tussen directie,
Bureau en Bestuur te verbeteren en om meer aandacht te hebben
voor externe relaties, een goede dienstverlening, netwerking en
communicatie.

Op het ogenblik van de publicatie van dit jaarverslag zijn er al
enkele veranderingen duidelijk. In 2008 werden een twaalftal
thema's prioritair gekozen, met het oog op de uitwerking van een
heus project rond elk thema.

Projectwerking wordt de te volgen weg. Daarom is er ook voor
gekozen om dit jaarverslag op een andere manier op te bouwen.
In plaats van een exhaustieve opsomming van de gebeurtenissen
van 2007 krijgt u van ons een voorstelling van een aantal thema's
die in 2007 belangrijk waren binnen het VVI. Een smaakmaker naar
meer, als het ware.

Bij de publicatie van dit verslag willen we grote waardering uitdrukken
voor alle leden die in de uiteenlopende raden, commissies en
colleges dagdagelijks hun bijdrage leveren tot de realisatie van de
objectieven van onze organisatie. Ook de stafleden en medewerkers
van het VVI danken we voor hun professionele inzet. Deze
gezamenlijke inspanning moet ervoor zorgen dat ons Verbond de
referentie blijft waardoor het VVI mee richting geeft aan de zorg
voor mensen!