Hospitalisatieverzekeringen doorgelicht - Voorstellen voor een betere sociale bescherming

Het Vlaamse regeerakkoord Vlaanderen 2009-2014 stelt een basisdecreet sociale bescherming
in het vooruitzicht. De bestaande zorgverzekering, een maximumfactuur in de thuiszorg, een
Vlaamse hospitalisatieverzekering, een nieuwe regeling voor de financiële ondersteuning
van kinderen en een begrenzing van de kosten in de residentiële ouderenzorg zijn hiervan de
onderdelen. Ondertussen weten we dat de Vlaamse hospitalisatieverzekering en de begrenzing
van de kosten in de residentiële ouderenzorg niet vóór 2014 zullen worden gerealiseerd.
In deze fase van conceptvorming en debat leek het Zorgnet Vlaanderen zinvol om even stil
te staan bij de mogelijkheden en voordelen die een Vlaamse hospitalisatieverzekering kan
bieden voor patiënten en ziekenhuizen.

We maakten een status quaestionis op van de huidige markt van de hospitalisatieverzekeringen.
Wat is het wettelijk kader, en wat verandert er op 1 januari 2012? Welke factoren hebben
een invloed op de hoogte van de premies en de dekking die de verschillende ziektekostenverzekeringen
bieden? We geven ook een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten
waarop geïnteresseerden moeten letten bij het afsluiten van een hospitalisatieverzekering.

In het licht van die kennis bogen we ons vervolgens over de vraag welke meerwaarde een
Vlaamse hospitalisatieverzekering kan bieden. In de conceptnota van de Vlaamse regering
luidt het dat het om een basishospitalisatieverzekering gaat die voor iedereen betaalbaar is
en die alleen kosten van een opname in een tweepersoonskamer dekt. De Vlaamse hospitalisatieverzekering
zou kaderen binnen de Vlaamse bevoegdheid voor bijstand aan personen.
Ze wil, zo stelt de nota, op geen enkele wijze afbreuk doen aan de verplichte ziekteverzekering
(federale bevoegdheid). De terugbetaling van medische kosten van patiënten kan bijgevolg
geen deel uitmaken van een nieuwe Vlaamse hospitalisatieverzekering. In deze brochure
sommen we op welke kosten volgens Zorgnet Vlaanderen wél in aanmerking kunnen komen.

Zorgnet Vlaanderen pleit ervoor om bij het basisdecreet sociale bescherming de platgetreden
paden van de klassieke hospitalisatieverzekering te verlaten en vooral oog te hebben voor
een ondersteuning van de meest kwetsbare patiënten, met name zij die chronisch ziek zijn en
langdurige zorg nodig hebben. We fomuleren in deze brochure hiervoor een aantal concrete
voorstellen.