Boekcover
16/03/2018

Boek - Gegevensbescherming in de zorg - een praktische gids bij de GDPR

Op 25 mei 2018 werd de privacywetgeving grondig hervormd en aangevuld door een veelbesproken Europese verordening: de GDPR of  General Data Protection Regulation. Die ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ brengt heel wat nieuwe verplichtingen mee voor alle ondernemingen, maar zeker ook voor zorgvoorzieningen.

Om de Vlaamse zorgvoorzieningen te helpen bij het moeilijke proces van de ‘GDPR compliancy’ werkte Zorgnet-Icuro samen met ervaren specialisten uit de sector en advocatenkantoor Dewallens & Partners een gedragscode uit. Aan de hand van vragen en antwoorden wordt de uitvoering van de GDPR gedetailleerd en praktisch toegelicht. Leden van Zorgnet-Icuro konden vanaf eind vorig jaar die gedragscode raadplegen op onze website. Nu publiceren we die gedragscode ook in boekvorm, uitgegeven bij Die Keure. Het boek bevat ook een beknopte inleiding bij de GDPR, samen met nuttige verwijzingen om verder te werken aan de optimale bescherming van de privacy van bewoners, patiënten en medewerkers.

Het boek kost 23 euro en kan besteld worden via de webshop van Die Keure.

Bij de gedragscode horen een reeks modellen om de nieuwe verplichtingen zo vlot mogelijk uit te voeren. Leden van Zorgnet-Icuro kunnen de modellen elektronisch raadplegen en downloaden. In het boek staat ook een link naar de website van de De Keure, waar de modellen eveneens raadpleegbaar zijn.