11/02/2011
Personeel en Organisatie

Functiedifferentiatie en functieclassificatie in de verpleegkundige beroepsbeoefening

Op 8 mei 2009 publiceerde Zorgnet Vlaanderen de brochure Zorg voor de zorgende. Hierin presenteerden
we een tienpuntenplan voor een toekomstig manpowerbeleid in de zorg. In het tweede punt van dit plan
pleitten we voor meer functiedifferentiatie. De aantrekkelijkheid van een beroep wordt immers mede
bepaald door de mate waarin werknemers zowel in de breedte als hiërarchisch kunnen groeien. Werken
aan functiedifferentiatie in de verpleegkundige beroepsuitoefening is dan ook een essentieel element
voor het aantrekkelijk maken en houden van de verpleegkundige beroepsuitoefening.
Functiedifferentiatie is een noodzakelijk instrument om de beschikbare mensen naargelang hun niveau
van kennis, competentie, ervaring, persoonlijke ambities en verwachtingen een aangepaste beroepsuitoefening
te geven. Werken met functiedifferentiatie laat toe om verpleegkundigen op basis van hun
competenties op de juiste plaats en met de juiste opdrachten in te zetten. Functiedifferentiatie streeft
naar een efficiënte inzet van de beschikbare mensen en middelen, maar ook en vooral naar een veilige
en kwaliteitsvolle zorg.

Een voorstel van de Vlaamse Verpleegunie vormt de basis van het hier gepresenteerde plan voor functiedifferentiatie.
De intersectorale commissie verpleegkundige en paramedische zorg van Zorgnet Vlaanderen,
onder het voorzitterschap van Eddy Impens, paste dat voorstel zo aan dat het bruikbaar is voor
het HR-beleid in onze voorzieningen. De overheid kan het aangepaste voorstel op haar beurt inzetten
voor de regelgeving over de normen voor erkenning en financiering en voor het loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid..

In deze brochure bekijken we ook hoe dit voorstel zich verhoudt tot de functieclassificatie die IF-IC
uitwerkte als basis voor het toekomstige loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid in de sector. Ook al hebben
functiedifferentiatie en functieclassificatie een verschillende oorsprong en finaliteit, toch is het
essentieel dat beide benaderingen overeenstemmen. In deze brochure werken we concrete voorstellen
uit die de voorgestelde functiedifferentiatie compatibel willen maken met de functieclassificatie van de
sociale partners.

De commissie verpleegkundige en paramedische zorg en de commissie sociale verhoudingen van
Zorgnet Vlaanderen formuleren deze voorstellen in nauw overleg met de Vlaamse Verpleegunie. We
willen samen het debat op gang brengen over meer functiedifferentiatie in de verpleegkundige beroepsuitoefening.