Ethisch advies 20: Levenseindezorg voor niet-terminale patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen

Aansluitend bij een lange traditie van adviesverlening over de ethische aspecten van levenseindezorg heeft de Commissie voor Ethiek van Zorgnet-Icuro een grondige bezinning doorgevoerd over levenseindezorg voor niet-terminale patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Het ontwerp van ethisch advies werd afgetoetst met een doelgerichte selectie van experten. De Raad van Bestuur van Zorgnet-Icuro keurde de tekst goed op 23 januari 2018. Dit advies wordt als ethisch referentiedocument opgevat in het kader van de eigen werking rond de thematiek van levenseindezorg voor niet-terminale patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Zorgnet-Icuro wil met dit advies een substantiële bijdrage leveren tot de verdere reflectie over levenseindevragen van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen.