Ethisch advies 19: Rechtvaardige Keuzes in de Gezondheidszorg

Wat houdt een rechtvaardige gezondheidszorg precies in? Op welke ethische grondlijnen is ze gestoeld? Welke zijn de inhoudelijke en procesmatige ijkpunten van een waardegedreven keuzeproces in de zorg? En hoe kunnen we daarin komen tot concrete ethische oriëntaties? Het resultaat van die reflectie vindt u in dit advies.

Het advies biedt een ethisch geïnspireerd denkkader waarin diverse aspecten van waardegedreven keuzes in de zorg verder worden besproken op drie niveaus: (1) het niveau van de zorgrelatie, (2) het niveau van de zorgorganisaties, en (3) het niveau van de samenleving. Als zodanig voorziet het advies de krachtlijnen die van belang zijn voor een waardegedreven omgang met de beschikbare middelen. We willen de ethische essentie van de keuzeproblematiek in het licht stellen, de onderliggende waarden bespreken en de ethische uitdagingen duiden. Als dusdanig is de voorliggende tekst een overkoepelende visietekst voor waardegedreven keuzes in de zorg.

Bekijk hier het schema van de ethische horizon.

Lees het artikel in Zorgwijzer over rechtvaardige keuzes in de gezondheidszorg.