26/01/2011

Ethisch advies 15: Goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit

Ethisch advies van 26 januari 2011

Duiding: Deze tekst is geschreven in de filosofie van het actief pluralisme en heeft als adviestekst geen specifiek overwegende levensbeschouwelijke kleur. Inhoud en grondprincipes zijn nog steeds geldend.

Onze samenleving, en dus ook de zorgverlening, wordt almaar diverser en kleurrijker. De vraag naar goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit houdt velen al geruime tijd bezig. Hiertoe behoort ook de Commissie voor Ethiek van Zorgnet-Icuro. Langdurige en diepgaande besprekingen van dit vraagstuk hebben geleid tot een uitgebreide ethische adviestekst.

Het advies biedt een ethisch geïnspireerd denkkader waarbinnen diverse aspecten van etnisch-culturele diversiteit in de zorg kunnen worden besproken op vier verschillende niveaus: (1) organisatiebeleid, (2) personeelsbeleid, (3) zorgontvangers en (4) zorgaanbod. Als zodanig voorziet het advies de ethische krachtlijnen die van belang zijn in het vinden van een ethisch gefundeerde houding ten aanzien van de veelheid aan interculturele processen in de dagelijkse zorgverlening en het zorgmanagement.

Na bespreking in de bestuurscolleges van Zorgnet-Icuro heeft de raad van bestuur dit advies goedgekeurd op 26 januari 2011 en beslist dit document op te nemen als referentiedocument in het kader van de eigen werking rond de thematiek van etnisch-culturele diversiteit in de zorg. Op die manier hopen we dat een ethisch verantwoorde omgang met etnisch-culturele diversiteit in de zorgverlening nog meer ingang mag vinden in de veelkleurige praktijk van elke dag.