21/09/2006
Ethiek en zingeving Woonzorg

Ethisch advies 10: Euthanasie bij personen met dementie een principieel standpunt

Ethisch advies van 21 september 2006

Duiding: Deze tekst werd geschreven in de filosofie van het actief pluralisme en heeft als adviestekst geen specifiek overwegende levensbeschouwelijke kleur. Inhoud en grondprincipes zijn nog steeds geldend.

Aansluitend bij een jarenlange traditie van ethische reflectie omtrent goede zorg bij het levenseinde heeft de commissie voor ethiek een grondige en uitvoerige reflectie doorgevoerd over het thema van euthanasie bij personen met dementie.

In deze visietekst vindt u een overzicht van de stand van zaken inzake dementie, de ervaringen uit Nederland, de fundamentele waardeopties op basis waarvan een ethisch standpunt wordt ingenomen, alsook concrete oriëntaties voor de zorgpraktijk.

Na bespreking in de bestuurscolleges heeft de Raad van Bestuur dit advies goedgekeurd op 21 september 2006.

Met deze adviestekst hopen we bij te dragen tot een versterkt ethisch bewustzijn omtrent de zorg voor het levenseinde van personen met dementie.