Duurzame gezondheidszorg in turbulente tijden

Aanbevelingen voor de federale regering 2011-2014

Zorgnet Vlaanderen is de koepel van Vlaamse residentiële en ambulante zorginstellingen die
gespecialiseerd zijn in acute ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg.
Onze voorzieningen geven iedere dag het beste van zichzelf voor patiënt, cliënt of bewoner.
Om die dienstverlening in de toekomst nog te verbeteren, is samenwerking het sleutelwoord.
Goed uitgebouwde netwerken, zorgtrajecten en zorgprogramma’s moeten hiertoe de katalysator
zijn.

Onze zorginstellingen functioneren allemaal als nonprofitorganisaties en streven dus in de
eerste plaats naar zorgwinst voor de patiënten, cliënten en bewoners maar tegelijk ook naar
een goede werksfeer voor de vele duizenden medewerkers. Die visie en ethiek leiden ertoe dat
loutere winstmaximalisatie niet aan onze voorzieningen is besteed. Dat betekent natuurlijk
niet dat zij niet kostenefficiënt met de werkingsmiddelen omgaan.

In deze nota stellen wij de nieuwe federale regering een aantal bekommernissen voor waarvan
we hopen dat zij in de komende legislatuur worden aangepakt. We zijn ons daarbij ook
bewust van de moeilijke institutionele en budgettaire situatie waarin ons land verkeert. Overheid,
burgers en ondernemingen zullen consequent hun steentje moeten bijdragen om uit het
dal te klimmen en tegen het einde van de regeerperiode onder meer de begroting opnieuw in
evenwicht te krijgen. Wij willen alleszins, samen met de partners in de verplichte ziekteverzekering,
nagaan waar onze bijdrage in de gezondmaking van ’s lands financiën zich kan bevinden.
Op die manier willen wij meebouwen aan een gezondheidszorg die ook in de toekomst
nog toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol is voor de patiënt.

Het recent afgesloten akkoord voor de zesde staatshervorming stelt de bevoegdheidsoverdracht
van niet onbelangrijke pakketten van de gezondheidszorg in het vooruitzicht. Ook
hier staan we voor een belangrijke transitieperiode. We willen op constructieve wijze samenwerken
met zowel de federale als de Vlaamse overheid om de overdracht voor patiënten en
voorzieningen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, en om nieuwe efficiënte Vlaamse beleidsstructuren
te realiseren.

In het eerste deel formuleren we onze absolute politieke topprioriteiten voor de komende legislatuur.
In het tweede deel bieden we u een meer uitgebreid en gedetailleerd overzicht van
onze beleidsvoorstellen. We formuleren hier een aantal voorstellen die gelden voor al onze
sectoren samen, waarna de verschillende specifieke aandachtspunten voor de algemene ziekenhuizen,
de sector van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de woonzorgcentra aan
bod komen.

Zorgnet Vlaanderen dankt zijn samenwerkende partner ICURO voor zijn bijdrage aan dit
memorandum.