Dossier De tekortenregeling van de openbare ziekenhuizen

De ‘tekortenregeling openbare ziekenhuizen’ is van toepassing op OCMW-ziekenhuizen en Autonome Verzorgingsinstellingen (AV). Het tekort ten laste van de gemeente, voor een welbepaald dienstjaar en ziekenhuis, wordt bekomen na het uitvoeren van een aantal bewerkingen op de resultatenrekening, dit bedrag wordt dan ambtshalve aan het ziekenhuis overgemaakt.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (verder de ‘Administratie’ genoemd) is nu pas klaar om de tekortenberekening voor de jaren 1995 tot en met 2001 officieel bekend te maken. Omwille van deze vertraging is het mogelijk dat een gemeente achter een openbare partner in een jong VZW-fusieziekenhuis een tekort dient aan te zuiveren dat nog dateert van voor de fusie.

Met dit dossier wenst ICURO haar leden in de eerste plaats op een heldere wijze wegwijs te maken in de tekortenregeling openbare ziekenhuizen. Bijkomend aan deze basisinformatie zijn we uiteraard beschikbaar voor het beantwoorden van specifieke vragen en het geven van extra toelichting.
In dit dossier wordt eerst een algemeen wettelijk kader rond de tekortenregeling geschetst. Daarna wordt middels een gedetailleerd stappenplan de praktische uitvoering van de berekening van de tekorten toegelicht.

Het dossier is mede tot stand gekomen door de ondersteuning vanuit het AZ St.-Dimpna te Geel en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.