28/02/2018
Technologie en innovatie

Clausules om op te nemen in contracten met verwerkers

Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. De verordening vereist contractuele afspraken tussen de zorgvoorziening als verwerkingsverantwoordelijke en de leverancier van producten of diensten die als externe ‘verwerker’  gegevens verwerkt waarvoor de zorgvoorziening verantwoordelijk is. Het addendum leveranciersovereenkomst gegevensbescherming bevat de standaard afspraken die Zorgnet-Icuro voor zijn leden heeft ontwikkeld en kan bij het huidige contract dat de zorgvoorziening met zijn leverancier heeft worden gevoegd.  Het kan ook gebruikt worden als addendum bij een nieuwe overeenkomst. De afspraken over gegevensbescherming uit het addendum gaan voor op de bepalingen uit het basiscontract.

Nederlandstalige versie: van bladzijde 1 t.e.m. 24
Engelstalige versie: van bladzijde 25 t.e.m. 48