Charter: Kwaliteitsvolle registratie van gegevens uit de zorgsector

Niemand twijfelt aan het belang van een vlotte uitwisseling van informatie tussen zorgverstrekkers en
hun patiënten of cliënten. Ook de verschillende overheden weten als belangrijke stakeholder graag wat
zich binnen de zorgsector afspeelt. Daarom vragen ze de zorginstellingen regelmatig om heel wat gegevens
te registreren en door te sturen.

Zorgnet Vlaanderen is ervan overtuigd dat de registratieprocedures veel eenvoudiger kunnen. Met dit
gloednieuwe Charter voor een kwaliteitsvolle registratie van gegevens uit de zorgsector reikt onze organisatie
de overheden hiervoor een constructieve leidraad aan. Hoewel het initiatief voor dit charter uit
de ziekenhuissector komt, kan het zonder twijfel ook zijn nut bewijzen in andere zorg- of dienstensectoren.
Dit werkstuk is het resultaat van het gebalde denk- en doeproces van een werkgroep binnen Zorgnet
Vlaanderen, samengesteld uit registratie-experten en directies. De ideeën van de werkgroep werden
nagelezen en becommentarieerd door een onafhankelijk leescomité en daarna ook informeel afgetoetst
bij verschillende bevoegde overheden.

Zorgnet Vlaanderen bedankt in de eerste plaats zijn leden die op actieve en enthousiaste wijze participeerden
aan de werkgroep en het leescomité. Zonder de input van de ziekenhuizen zelf, zonder de bezielende
leiding van de voorzitter van de werkgroep en zonder de kritische reflecties van het leescomité
was dit document nooit tot stand kunnen komen.

We nodigen de verschillende overheden en de vertegenwoordigers van de zorginstellingen uit om dit
charter te ondertekenen en te implementeren. De zorgsector wil zich er immers toe verbinden gedreven
deel te nemen aan zinvolle registraties. Dat wederzijdse engagement tot kwaliteitsvol registreren kan
onze zorg enkel ten goede komen.