10/03/2010
Personeel en Organisatie Technologie en innovatie Financiering Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Charter Kwaliteitsvolle registratie van gegevens uit de zorgsector

Niemand twijfelt aan het belang van een vlotte uitwisseling van informatie tussen zorgverstrekkers en hun patiënten of cliënten. Ook de verschillende overheden weten als belangrijke stakeholder graag wat zich binnen de zorgsector afspeelt. Daarom vragen ze de zorginstellingen regelmatig om heel wat gegevens te registreren en door te sturen.

Zorgnet Vlaanderen is ervan overtuigd dat de registratieprocedures veel eenvoudiger kunnen. Met dit Charter voor een kwaliteitsvolle registratie van gegevens uit de zorgsector reikt onze organisatie de overheden hiervoor een constructieve leidraad aan. Hoewel het initiatief voor dit charter uit
de ziekenhuissector komt, kan het zonder twijfel ook zijn nut bewijzen in andere zorg- of dienstensectoren.