04/05/2016
Zorgbeleid

CGG bieden hulp bij ernstige psychische gevolgen terreur

De aanslagen in Brussel en de aanhoudende terreur hebben goed ingehakt op het vertrouwen van de burger in de veiligheid van onze democratische samenleving. Velen zijn getroffen, als direct slachtoffer of als naastbestaande.

De dringende en eerste hulpverlening voor de slachtoffers en naastbestaanden van ernstige incidenten verloopt zowel op medisch als op psychosociaal vlak zeer goed in ons land. Het is echter mogelijk dat mensen die van dichter of verder betrokken zijn bij dergelijke collectieve gebeurtenissen, hiervan ook op langere termijn (ernstige) gevolgen ondervinden. Denk daarbij aan mogelijke posttraumatische stressstoornissen, een sterk gevoel van onveiligheid dat het dagelijkse handelen belemmert en dergelijke meer. Daarvoor is gespecialiseerde psychologische, sociale en psychiatrische zorg aangewezen.

Een aantal Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) doen voor deze uitzonderlijke gebeurtenissen een bijzondere inspanning om hierop een passend antwoord te bieden. Hun gespecialiseerde medewerkers bieden in eerste instantie een kortdurende intensieve interventie van maximaal vijf sessies aan. De centra en hun medewerkers engageren zich, omwille van de uitzonderlijkheid van deze gebeurtenissen en uit medeleven met de getroffenen, om deze diensten zonder of met minimale wachttijd te leveren. Ze rekenen dan ook op de solidariteit van hun eigen cliënten indien hier of daar wat in de planning van de consultaties moet worden geschoven. Indien na deze korte ondersteuning door het CGG nog verdere hulp vereist is, dan zullen de zorgverstrekkers voorzien in de nodige doorverwijzing naar een verdere opvolging.

Bekendmaking aanbod

  1. In een digitale folder lichten de CGG toe welke de symptomen zijn van een posttraumatische stressstoornis, wanneer iemand het best contact opneemt met het CGG en welke rol het CGG dan kan spelen. U vindt er ook een overzicht van de betrokken CGG, hun contactpersoon en contactgegevens. Per provincie biedt minstens één CGG een aangepast aanbod.
  2. De CGG richten zich tot alle slachtoffers en naastbestaanden, maar in het bijzonder ook tot hulpverleners en mantelzorgers die mee ingestaan hebben voor de zorgverlening aan slachtoffers en nabestaanden. Mocht u binnen uw organisatie zorgverstrekkers hebben die de gebeurtenissen moeilijk kunnen verwerken, kunt u hen steeds naar de betrokken CGG doorverwijzen.