Accreditatie - kwaliteit kenbaar maken in de zorg

Een beproefde manier om de kwaliteit van een organisatie grondig en objectief te laten evalueren, is
de accreditering. Bij accreditering komt een onafhankelijke instantie een zorgvoorziening op alle
gebieden doorlichten. Ook de outcome, de uiteindelijke resultaten, willen we in Vlaanderen – zo veel
als mogelijk – meetbaar maken. En dat is nieuw. Te lang ging de aandacht van de overheid naar structurele
en kwantitatieve criteria. Wat die criteria aan resultaten opleverden, werd nauwelijks onderzocht.
Accreditering raakt steeds meer ingeburgerd in Europa. Meer zelfs, binnenkort komt er allicht een
Europese accreditering. Vlaanderen heeft er alle belang bij deze trein niet te missen. Alleen zo is de
Vlaamse zorg mee met de Europese kopgroep voor innovatieve zorg.

Mensen vandaag zijn mondig en koesteren hoge verwachtingen. Ook op het gebied van de gezondheidszorg.
Zeggen dat je je best doet volstaat al lang niet meer. Je moet bewijzen dat je al het mogelijke
doet, voor een optimale kwaliteit. Met dit dossier wil Zorgnet Vlaanderen actief de accreditering in de
zorg ondersteunen en stimuleren. Daarbij pleiten we voor een globaal kader voor alle sectoren, met een
specifieke praktische invulling voor de noden van elke doelgroep. Zorgnet Vlaanderen vraagt aan de
overheid dat de zorgvoorzieningen die de inspanning doen voor accreditering vrijgesteld worden van
inspectie en visitatie. Op die manier kan de administratieve overlast beperkt worden.

We zijn immers van mening dat zorgvoorzieningen er baat bij hebben om hun kwaliteit kenbaar te
maken aan het publiek. Accreditering is bovendien voor voorzieningen de beste verdediging bij incidenten
en negatieve media-aandacht. Voorliggend dossier toont ook duidelijk de samenhang tussen
kwaliteit, accreditering en budgettering. Accreditering kan met andere woorden het publieke debat over
de keuzes in de gezondheidszorg voeden. Het is op termijn de beste garantie op een optimale prijskwaliteitsverhouding
in de zorg.