12de Ethiek-symposium 'Zorg met hoofd, handen en hart’

Op vrijdag 11 oktober 2019 organiseerde de Commissie voor ethiek: vorming & intervisie van Zorgnet-Icuro haar 12de symposium ‘Zorg met hoofd, handen en hart’. 
De focus lag op wat op de werkvloer als een concrete morele spanning wordt aangevoeld. Namelijk het belang en de samenhang van, maar ook de druk op de drie H’s: hersenen (kennis/wetenschap), handen (praktisch; professie) en hart (bejegening; uniciteit). Variant van de 3 K’s: Kennis, Kunde en Kunst. Deze triade zal waarschijnlijk altijd wel wat schuren.  We behandelden de samenhang van de 3 H’s (of de 3 K’s, zo u wil) in de zorg in het perspectief van humane en zinvolle zorg en met oog voor de ethische dimensie van deze thematiek: ‘Doen we met ons hoofd / handen / hart de goede dingen en … doen we ze goed?’ Door de steeds verder doorgedreven nadruk op wetenschap, technologie, zakelijkheid, juridisering, professionalisering,… – die elk ook hun verdiensten hebben in de zorg – maar ook door arbeidskrapte komt het hart van de zorg onder druk. Het gevaar bestaat dan dat het accent te zeer op de twee andere pootjes komt te liggen met name hoofd en handen waardoor het evenwicht verdwijnt dat bestaat als ook gefocust wordt op het hart.   Het soort (onderzoeks)vraag die aan de sprekers werd gesteld en waarop ze elk vanuit hun expertise antwoordden: ‘Hoe 3 H’s samenhouden in de geschetste context(en)?’, ‘Wanneer wordt zorg zinvolle, humane, humaniserende zorg?’ Met andere woorden: ‘Hoe zin bewaren in zinvolle zorg?’ De mogelijk als artificieel aangevoelde driedeling dient in de praktijk geïntegreerd.  
 
Hierbij het verslag van het symposium dat verscheen in: Ethische Perspectieven 29 (4), 245-262

De presentaties van dit symposium vindt je hieronder.

Wil u meer weten? Contacteer: stefaan.vanroey@zorgneticuro.be