Zorgwijzer: "Ziekenhuisnoodplannen hebben goed gewerkt, maar..."

Wat leert de coronacrisis ons? Bijvoorbeeld dat de ziekenhuisnoodplannen in de eerste fase goed hebben gewerkt, maar dat er nog ruimte voor verbetering is.

Zorgwijzer sprak met Marcel Van der Auwera van de FOD Volksgezondheid en ging ook het terrein op: UZ Leuven en AZ Maria Middelares delen in een interview wat voor hen goed en minder goed heeft gewerkt uit hun noodplannen.