Zorgwijzer: vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Kwadraat, netwerk Geestelijke Gezondheid Midden-West-Vlaanderen, wilde een extra aanbod bovenop het bestaande aanreiken: een deskundig vormingsaanbod rond geestelijke gezondheidszorg voor een breed publiek. Daar liggen de wortels van Surplus². “We durven dit project pionierswerk noemen. Vanuit Kwadraat bieden we een antwoord op de noden die ontstaan binnen de vermaatschappelijking van de zorg”, vertellen Hanna De Baecke, coördinator van Surplus² en Thomas Dhondt, voorzitter van de stuurgroep ‘Deskundigheidbevordering en kennisdeling’. 

Wij zijn geen vervanging voor individuele psychologische begeleiding. Ons aanbod is complementair en we willen absoluut niet concurreren.

Lees meer over Surplus²

Geïnspireerd door de ‘Recovery Colleges’ in de VS en de UK werd in 2014 de eerste HerstelAcademie in Vlaanderen opgericht. Ondertussen zijn er verspreid over heel Vlaanderen vijftien HerstelAcademies actief. Griet Lauwers vertelt over de HerstelAcademie regio Leuven. 

Onze modules helpen deelnemers om actief hun herstel in eigen handen te nemen. We schotelen geen ingewikkelde theorieën voor, maar korte, behapbare cursussen.

Lees meer over de HerstelAcademie