Zorgwijzer: Inge Vervotte over zorg en welzijn

Als we zorg en welzijn in de toekomst nog georganiseerd willen krijgen op een kwaliteitsvolle manier, dan moeten we veel meer dan vandaag intersectoraal durven te denken. 

Aan het woord is Inge Vervotte, voorzitter van het dagelijks bestuur van Emmaüs, een divers samengestelde groep van zorg- en welzijnsorganisaties met algemene ziekenhuizen, woonzorg, jeugdzorg, kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg en dienstverlening aan personen met een beperking.. Over haar visies lees je meer in het meest recente nummer van Zorgwijzer.

Lees hier het volledige interview met Inge Vervotte