12/07/2016

Zorgstrategisch Plan Vlaanderen moedigt duurzame samenwerking tussen ziekenhuizen aan

Minister Vandeurzen kreeg vorige week van de Vlaamse regering groen licht voor de ontwikkeling van een Zorgstrategisch Plan Vlaanderen.  Concreet zal er een instrument worden ontwikkeld dat het ziekenhuislandschap ordent vanuit een aantal principes. Het zal de leidraad zijn voor de toekenning van planningsvergunningen en erkenningen, evenals voor de toekenning van een forfait voor infrastructuurwerken. Zorgnet-Icuro juicht dit initiatief van minister Vandeurzen toe.

De conceptnota sluit immers aan bij onze visie op de noodzakelijke hervorming van het zorglandschap die in onze vroegere publicaties Together we care, Together we count en Regionale ziekenhuisnetwerken werd uitgewerkt. Het is belangrijk dat de principes van netwerkvorming (tussen ziekenhuizen onderling, en tussen ziekenhuizen en andere zorgactoren) beleidsmatig worden ondersteund en richting krijgen. In deze visie maakt het concurrentiemodel plaats voor een samenwerkingsmodel. Het noodzakelijke transitieproces naar een zorgorganisatie die beter aansluit bij de behoeften van de burger kan hiermee definitief worden ingezet. In de wijzigende rol van de algemene ziekenhuizen wordt duidelijk de link gelegd met de eerste lijn, de hertekening van de GGZ en de hervorming van het revalidatielandschap. 

Zorgnet-Icuro onderschrijft de intentie van de Vlaamse overheid om duurzame samenwerkingsverbanden te realiseren die aansluiten bij de behoeften van de bevolking in een logisch geografisch zorggebied, zonder dat er partners in het betrokken zorggebied worden uitgesloten. Ook de door de minister beloofde valorisatie van de basisziekenhuizen is een belangrijk thema in de uitbouw van een evenwichtig nieuw ziekenhuislandschap. Deze ziekenhuizen spelen een cruciale rol voor de steeds groeiende groep chronische patiënten. Bovendien zijn zij ideaal geplaatst om geïntegreerde netwerken op te zetten met de eerste lijn en andere lokale zorgactoren. Dit zorgstrategisch kader biedt een langetermijnperspectief en geeft de Vlaamse ziekenhuizen een richtsnoer voor de ontwikkeling van een toekomstig beleid.

De minister kondigt aan dat de verdere invulling van het instrument van zorgstrategische planning zal gebeuren in overleg met de stakeholders. Zorgnet-Icuro wil zich opstellen als een constructieve partner om dit Zorgstrategisch Plan verder vorm te geven. We durven hopen dat de verschillende bevoegde ministers snel werk zullen maken van de concretisering, en dat de door de federale overheid in het vooruitzicht gestelde hervorming van de financiering en de herijking van de nomenclatuur hiermee zal sporen.

Lees ook het persbericht van minister Vandeurzen.
Lees de volledige conceptnota

Meer informatie?
Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder, 0475 388 233
Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen, 0475 259 824