Zorgnet-Icuro projectleider EHBO-cursussen voor psychische problemen

Er is een groot draagvlak om een EHBO-cursus over psychische problemen in Vlaanderen te ontwikkelen en te introduceren. Dat blijkt uit overleg met enkele toonaangevende partnerorganisaties geestelijke gezondheid. Het programma ‘Mental Health First Aid’ dat intussen al in 23 landen, waaronder buurland Nederland, aangeboden wordt, zal als startpunt genomen worden. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin trekt nog dit jaar €200.000 uit om deze EHBO-cursussen voor psychische problemen binnen Vlaanderen te ontwikkelen en te evalueren waarna een breder uitrollen van het programma mogelijk wordt. Zorgnet-Icuro neemt de projectleiding op zich.

Internationaal onderzoek, waarbij o.a. België betrokken was, toont aan dat 80% van mensen met een ernstige depressie een vorm van discriminatie ondervond. Meer dan 35% van de bevraagden zag er omwille van het stigma van af om een intieme (vriendschaps-)relatie aan te gaan. Daarnaast gaf 25% deze reden aan om niet te solliciteren en voor 20% was het stigma een aanleiding om geen opleiding te volgen. Deze cijfers duiden het grote belang van mental health literacy, vrij vertaald: de kennis over geestelijke gezondheid en de opvattingen die een rol spelen in herkenning, aanpak en preventie van psychische problemen. Dit principe werd mee opgenomen in het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid. Vlaanderen investeert daarom ook onder meer in de website  www.geestelijkgezondvlaanderen.be, die dagelijks meer dan 1.200 bezoekers trekt. De recent gelanceerde campagne 4voor12.be attendeert bijvoorbeeld ook op signalen van psychisch onwelbevinden. 

Verschillende Vlaamse preventieve partnerorganisaties, met name het Vlaamse Instituut Gezond Leven, VAD, VLESP en Eetexpert engageren zich samen met de Federatie Diensten Geestelijke Gezondheidszorg, de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid en Zorgnet-Icuro om het internationaal concept ‘Mental Health First Aid’ naar Vlaanderen te vertalen. Om dit traject tegen medio 2019 te hebben doorlopen, voorziet Vlaams minister Jo Vandeurzen een financiering van 200.000 euro. Zorgnet-Icuro onderhoudt nauwe contacten met  Mental Health First Aid in Nederland en zal op vraag van alle partners de projectleiding op zich nemen in afwachting van de realisatie van één Steunpuntfunctie Geestelijke Gezondheid begin 2019.

Plaats een reactie

Login of registreer om te kunnen reageren