covid-19
13/09/2021
Zorgbeleid Covid-19 Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Zorgnet-Icuro pleit voor algemene invoering coronapas voor bezoekers in zorgvoorzieningen

Zorgnet-Icuro vraagt de overheden in dit land om het Covid Safe Ticket verplicht te maken voor bezoekers in ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen. Dat is nodig om de meest kwetsbaren te beschermen en de zorgvoorzieningen te behoeden voor nieuwe uitbraken. Een verplichting zal duidelijkheid creëren en hopelijk ook een extra boost geven aan de vaccinatiegraad.

De coronapas moet in de eerste plaats patiënten en bewoners zoveel mogelijk beschermen. Het gaat vaak om kwetsbare mensen, met een verminderde immuniteit, die – zelfs gevaccineerd – meer vatbaar zijn voor het virus. Gezien het nu al stijgend aantal nieuwe uitbraken, ook in contexten waar iedereen gevaccineerd is, moeten we er alles aan doen om zo weinig mogelijk nieuwe besmettingen binnen te brengen. De invoering van de pas zal ook bijdragen aan het gevoel van veiligheid voor personeel en patiënten/bewoners; zij weten hiermee dat elke bezoeker ofwel gevaccineerd is, ofwel een negatieve test heeft ondergaan. Uiteraard hoopt Zorgnet-Icuro ook dat de invoering van de coronapas mensen ertoe zal aanzetten zich vooralsnog te laten vaccineren.

Margot Cloet: “Het kan niet dat mensen die hardnekkig blijven weigeren om zich te vaccineren ook nog een bijkomend gevaar vormen voor kwetsbare groepen door als bezoeker volledige vrijheid te krijgen in de toegang tot ziekenhuizen of woonzorgcentra. Dat moeten we vermijden. Vaccins zijn nu voor iedereen toegankelijk. Op bezoek gaan in een ziekenhuis of woonzorgcentrum betekent ook dat je je verantwoordelijkheid opneemt om de patiënten en bewoners te beschermen. Een uniform beleid voor heel het land zal meer duidelijkheid creëren voor patiënten, bewoners én bezoekers. Nu bestaan er op het terrein nog heel wat verschillen in de concrete bezoekregelingen. De coronapas zal die diversiteit wegwerken."

En wat met de controle? Dit zal inderdaad bijkomende inspanningen vergen. De zorg kan op dat vlak zeker leren hoe de eventsector en horeca dat aanpakken. De invoering van de pas kan aanvoelen als een “vrijheidsbeperkende” maatregel, maar hij dient er net voor dat we het virus zoveel mogelijk kunnen weghouden uit de zorgsector. Ook niet-gevaccineerden kunnen nog op bezoek gaan in zorgcentra, mits het voorleggen van een recente negatieve test.

Lees hier de reactie van Margot Cloet op VRTNWS: "Onze ziekenhuizen zijn unaniem vragende partij om de coronapas op te leggen voor bezoek"