Zorgnet-Icuro pleit voor één pandemieplan voor de geestelijke gezondheidszorg

Op maandag 12 oktober was geestelijke gezondheid het onderwerp van gesprek in de bijzondere commissie over het coronabeleid. Jo Gommers van het Limburgs Initiatief voor Therapie en integrale Personenzorg (groep LITP) en Bert Plessers van het psychiatrisch centrum Asster Sint-Truiden waren de stem van de sector en getuigden hoe de geestelijke gezondheidszorg met de coronacrisis omgaat en zijn werkzaamheden aanpast aan de actualiteit. Voor Zorgnet-Icuro kwamen Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder, en Isabel Moens, directeur Geestelijke Gezondheidszorg, aan het woord. Zorgnet-Icuro hield in het Vlaams Parlement een pleidooi voor één pandemieplan voor de geestelijke gezondheidszorg. De bevoegdheden zijn op dit moment te versnipperd.

"De bevoegdheidsverdeling qua geestelijke gezondheidszorg is redelijk complex en dat bleek in de crisis nog meer", aldus Margot Cloet. Zo zit een aantal bevoegdheden op het Vlaamse niveau, maar zijn heel wat andere federaal. "Dat zorgde er tijdens de crisis soms voor dat het voor patiënten en familie van patiënten, maar ook voor zorgorganisaties, niet altijd evident was (...) Eigenlijk kan je geen gezondheidszorgbeleid voeren, zonder dat je daar samen één plan voor maakt, aangezien het effect van wat de ene doet groot is op dat wat de andere doet. Tijdens de crisis rezen allerlei organen uit de grond, die wellicht goede bedoelingen hadden, maar waarbij het voor de geestelijke gezondheidszorg niet altijd duidelijk was onder welke bevoegdheden die vielen", zegt Cloet nog.

"We denken dat het belangrijk is om die structuren een beetje op orde te krijgen. Daarnaast moet er een eenduidig beleid komen dat voor directies, patiënten, medewerkers en hun familie duidelijk is", stelt Margot Cloet. Zorgnet-Icuro pleit daarom voor één pandemieplan voor de geestelijke gezondheidszorg. Dat plan moet opgemaakt worden met de nieuwe coronacommissaris en de bevoegde ministers van Gezondheid en zorgen voor een eenvormig systeem qua dataverzameling, richtlijnen, aanpassen van het aanbod, enz. Het plan moet ook heel duidelijke afspraken bevatten over wie we naar waar verwijzen en proberen de mensen met vragen over geestelijke gezondheidszorg zo snel mogelijk op de juiste plaats te krijgen en ook korte trajecten aan te bieden".

Op langere termijn pleit Zorgnet-Icuro voor het herdenken van de bevoegdheidsverdeling en een homogenisering in plaats van versnippering.

Herbekijk hier de integrale hoorzitting.