Zorgnet-Icuro participeert aan Actieplatform VuurWerk

Een tweetal weken geleden ontstond het actieplatform ‘VuurWerk’. Dat is een initiatief dat uiting geeft aan het ongenoegen van heel veel organisaties  tegen de (besparings)plannen van de Vlaamse regering, die bovendien het middenveld sterk onder druk zetten. Zorgnet-Icuro sluit zich aan bij deze actie en onderschrijft de open brief namens het platform. Ook onze leden en de mensen die gebruik maken van hun dienstverlening worden getroffen door een besparingsgolf.

Volgende week staat er een actieweek op de agenda. Op dinsdag 3 december komt het thema zorg en welzijn aan bod. Die dag is er vanaf 13u een manifestatie aan het Vlaams parlement (samenkomst aan het kruispunt van de Leuvenseweg en de Hertogstraat), omdat om 14u de commissie Welzijn bijeenkomt. Iedereen uit de sectoren zorg en welzijn is hierop van harte welkom. Ook Zorgnet-Icuro zal op deze manifestatie aanwezig zijn en het woord nemen. Donderdag 5 december sluit de actieweek af met een bijeenkomst op het Martelaarsplein voor het kabinet van de minister-president.

Alle organisaties worden opgeroepen om met kleine of grote acties, filmpjes, artikels … deel te nemen. Je kan je ideeën doorsturen naar vlaanderenvuurwerk@gmail.com. Gebruik op de sociale media de hashtag #VuurWerk. Je kan ook het logo van VuurWerk op je profielfoto op Facebook plaatsen. Surf daarvoor naar www.facebook.com/profilepicframes en kies daar ‘VuurWerk voor een warme samenleving’. Meer informatie over de actieweek vind je op http://vuur-werk.vlaanderen/