Zorgactoren met investeringsplannen in Vlaams-Brabant kunnen bij Vlabinbest subsidieaanvraag indienen

Vlabinvest Zorg streeft ernaar de historische zorgachterstand in de provincie Vlaams-Brabant weg te werken via infrastructuursubsidies aan zorginstellingen. Zo investeerde het in 2020 2.231.669,27 euro in 21 projecten.

Vlabinvest Zorg ondersteunt de uitbreiding en versterking van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. Het agentschap doet dit door het subsidiëren van hun investeringen in gronden, gebouwen en renovaties. Op deze manier streeft het de wegwerking van de historische zorgachterstand in de provincie na.

In 2020 investeerde Vlabinvest Zorg 2.231.669,27 euro in 21 projecten in Aarschot, Diest, Dilbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Keerbergen, Leuven, Pepingen, Ternat, Tienen, Vilvoorde en Wemmel.
Deze subsidies ondersteunen aankopen, verbouwingen en nieuwbouwprojecten in de sectoren kinderopvang, jongerenwelzijn, wijkgezondheidszorg, algemeen welzijnswerk, ouderenzorg en personen met een handicap.

“Zo werden er extra zorgplaatsen gecreëerd voor het begeleiden van jongeren en hun families, voor ouderen in een dagverzorgingscentrum en een centrum kortverblijf, voor baby’s en peuters en voor de dagopvang van personen met een handicap”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens.

Vlabinvest organiseert van 1 tot en met 30 april opnieuw een indieningsronde voor projectsubsidies. Zorgactoren met investeringsplannen kunnen via de website hun subsidieaanvraag indienen.

"Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van een voorrangsregeling. Dossiers krijgen een hogere score wanneer ze extra zorgaanbod creëren, er een grote achterstand is in de zorgsector die ze bedienen en/of wanneer ze gelegen zijn in de Vlaamse Rand. Op deze manier lopen sterkere dossiers geen subsidies mis", zegt gedeputeerde Gunther Coppens.

Naar de website van Vlabinvest