Zorg- en welzijnssector promoot samenaankopen

PERSBERICHT. De sectoren welzijn en gezondheidszorg staan voor enorme uitdagingen. De zorgnoden nemen toe en vergen nieuwe investeringen: zowel in infrastructuur als in capaciteit, bijkomend personeel en een differentiatie van het aanbod.

Daartegenover staat dat we in tijden van besparingen steeds efficiënter moeten omgaan met de steeds beperktere middelen. Eén manier om die beperkte middelen nog beter te benutten is het realiseren van schaalvoordelen door samenaankoop.

Samen aankopen is geen tovermiddel. Wél kan het tot kostenreductie leiden voor de deelnemende organisaties. Bovendien biedt het de betrokken actoren een kader binnen de complexe wetgeving overheidsopdrachten.

Heel wat voorzieningen hebben al stappen gezet in het rationaliseren van hun aankoopbeleid en bouwden hierrond expertise op, maar nog meer is mogelijk. We zijn dan ook blij dat minister Vandeurzen via Flanders’ Care middelen heeft vrijgemaakt om deze groeiende ervaring op het terrein te ontsluiten naar alle betrokkenen. Het Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet Vlaanderen en SOM onderzochten de voorbije maanden de voorwaarden voor  een efficiënter aankoopbeleid. Het resultaat van dit onderzoekswerk is gepubliceerd in een handboek dat de voorzieningen wegwijs moet maken in het samen aankopen.

Het handboek toont voorzieningen verschillende opties. Elke zorgorganisatie kan zelf de markt opgaan en die samen met enkele andere organisaties verkennen. Een andere mogelijkheid is aan te sluiten bij een bestaande opdrachtencentrale. We hebben in het handboek de voornaamste opdrachtencentrales opgelijst. De organisaties in zorg en welzijn kunnen ook zelf een opdrachtencentrale oprichten. En dan komt wat juridische achtergrond zeker van pas. Als laatste bestaat er ook nog de aankoopcentrale. Er zijn met andere woorden heel wat opties voor wie samen wil aankopen. We maken met dit handboek de zorgorganisaties warm om de verschillende wegen verder te verkennen en de beste keuze te maken.

De drie koepels, Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet Vlaanderen en SOM, lanceren vandaag een gezamenlijke website met alle relevante info rond samen aankopen. Bovendien zetten de koepels verder in op vormingen en intervisiegroepen voor een maximale ondersteuning van hun leden.

 Bezoek: www.wijkopensamen.be