ZOOM - Geestelijke gezondheid en herstel: psychische kwetsbaarheid als kracht

Eén Belg op de drie heeft vandaag de dag te kampen met psychische problemen, en velen krijgen er in hun omgeving mee te maken. Bij de jongeren zegt 15% van de -18-jarigen dat ze zich slecht voelen. Dat blijkt uit een recente publicatie van de Koning Boudewijnstichting.

Doel van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg – die in 2010 een aanvang nam voor volwassenen, in 2015 voor kinderen en jongeren, en in 2019 voor oudere personen – is dat mensen aangepaste zorg krijgen, zo snel mogelijk en bij voorkeur in de eigen omgeving, en dus niet door opname in een instelling. En vooral: met herstel als doel. Dit zijn de kernbegrippen: vroegtijdige detectie; een globale en geïntegreerde aanpak die alle zorgcomponenten omvat dankzij een transversale netwerking; het uitwisselen en valoriseren van ervaring; inclusie in alle domeinen van het leven.

De conclusies van de eerste evaluatie van de hervorming die de FOD Volksgezondheid in 2017 uitvoerde, bleken positief te zijn. Het aantal personen dat thuis zorg krijgt van mobiele teams is toegenomen en het aantal opnames in ziekenhuizen is verminderd. Er bestaan al tal van goede samenwerkingspraktijken die de persoon centraal stellen en die hem/haar ten goede komen. Mensen met psychische problemen worden zo veel mogelijk opnieuw in de samenleving geïntegreerd en vinden via de gewone kanalen werk en/of huisvesting. Belangrijkste knelpunten zijn: onvoldoende financiële middelen, wat een impact heeft op de kwaliteit van de ambulante zorg, en de abnormaal lange wachttijden om zorg te krijgen. Dat is vooral een gevolg van het tekort aan psychiaters. (Bij de laatste telling waren er voor het hele land slechts 1.958.)

Lees hier de integrale publicatie.