Zomercursus ethiek in de dementiezorg 2019

Van 2 tot 5 juli 2019 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 5de editie van de zomercursus ‘ethiek in de dementiezorg’. De cursus wordt gecoördineerd door stafmedewerker professor Chris Gastmans en vindt plaats in het Iers College in Leuven.

Programma

Tijdens de cursus zullen experten uit binnen- en buitenland lezingen geven over verschillende ethische topics binnen de zorg voor personen met dementie, zoals bijvoorbeeld: omgaan met kwetsbaarheid en waardigheid van patiënten, familieleden en hulpverleners, maatschappelijke denkbeelden over dementie, vroegtijdige zorgplanning, vroege diagnose van dementie, euthanasie, seksualiteit en intimiteit, gebruik van robots en ICT, ethisch overleg op team- en instellingsniveau. Er is veel tijd voor discussie aan de hand van concrete casussen voorzien. De voertaal is Engels.

Doelpubliek

Deze internationale en interdisciplinaire cursus richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden zoals artsen (geriaters, psychiaters, huisartsen, …), verpleegkundigen, gerontologen, psychologen, paramedici, pastores, maatschappelijk werkers, ethici en juristen, managers en bestuurders van zorginstellingen. In het bijzonder worden leden van commissies voor medische ethiek en managers en bestuurders van zorgvoorzieningen uitgenodigd om aan deze opleiding deel te nemen.

Voor meer informatie en aanmelding, kunt u de website bezoeken www.cbmer.be klik op Summer Course of kunt u mailen naar