Ziekenhuizen bereiden zich voor op heropstart normale activiteiten

De Nationale Veiligheidsraad vermeldde in de persconferentie van vrijdag 24 april dat “vanaf 4 mei de toegang tot de algemene en gespecialiseerde zorg geleidelijk zal worden uitgebreid”. Zorgnet-Icuro pleit voor een gefaseerde opstart van de normale ziekenhuisactiviteiten. Belangrijk is dat er voldoende bedden gereserveerd blijven voor Covid-patiënten, dat die – indien nodig – opnieuw kunnen worden uitgebreid en dat een aantal belangrijke randvoorwaarden vervuld zijn.

Op 13 maart besliste de overheid om in de ziekenhuizen alle niet-dringende ingrepen en consultaties uit te stellen. Dit om maximaal capaciteit vrij te maken voor de opvang van Covid-19-patiënten, zowel op gewone afdelingen als op intensieve zorg. In de daaropvolgende weken transformeerden de ziekenhuizen zich in razendsnel tempo om de toevloed van Covid-19-patiënten aan te kunnen. Afdelingen werden omgebouwd en het aantal beschikbare intensieve bedden werd sterk verhoogd. Dankzij deze operatie konden de ziekenhuizen op de piek van de epidemie alle patiënten de juiste en kwaliteitsvolle zorg geven. Tegelijk liepen de behandelingen door van zorg die niet kan worden uitgesteld.

Sinds 8 april is er een gestage daling van het aantal gehospitaliseerde Covid-patiënten. Op 23 april dook het aantal patiënten op intensieve zorg voor het eerst onder de 1000. Verschillende ziekenhuizen konden in de afgelopen dagen sommige van hun Covid-afdelingen sluiten. De ziekenhuizen bereiden zich voor op het opnieuw opnemen van hun normale activiteiten: consultaties, daghospitalisatie en gewone hospitalisaties voor niet-dringende zorg. In de afgelopen week werden adviezen ingewonnen om te kunnen komen tot praktisch toepasbare richtlijnen over types activiteiten die in de komende weken kunnen worden heropgestart.

Er zijn steeds meer signalen dat zorg soms té lang wordt uitgesteld. Bij de burgers leeft nog altijd heel sterk de perceptie dat je op dit ogenblik de ziekenhuizen moet mijden. Die “onderzorg” kan op termijn belangrijke gezondheidsschade tot gevolg hebben. Zorgnet-Icuro pleit daarom voor een gefaseerde heropstart van de niet-dringende zorg op zeer korte termijn, met een duidelijk plan van aanpak.

Daarbij horen een aantal belangrijke voorwaarden:

  • Elk ziekenhuis houdt 25% van zijn erkende bedden intensieve zorg permanent  vrij voor de opvang van Covid-patiënten; daarbovenop worden er permanent 25% bijkomende bedden intensieve zorg gecreëerd voor  Covid-patiënten.
  • Voor de niet-intensieve behandeling van Covid-patiënten reserveert elk ziekenhuis permanent het volgend aantal bedden: 4 x de som van het aantal erkende en het aantal bijkomende bedden die gereserveerd zijn voor Covid-patiënten.
  • Binnen een periode van 10 kalenderdagen moet de hierboven vermelde gereserveerde capaciteit kunnen worden verdubbeld. Dit om steeds voorbereid te zijn op een eventuele volgende piek van de epidemie.
  • De opstart van activiteiten is  enkel mogelijk indien er voldoende medicatie, medische en verpleegkundige bestaffing, beschermingsmateriaal en  infrastructuur om alle veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.
  • Ziekenhuizen die in de voorbije weken veel Covid-patiënten opgevangen hebben, dienen evengoed hun activiteit te kunnen herstarten.
  • Ziekenhuisactiviteiten mogen niet afgeleid worden naar privépraktijken. Zij zijn onderworpen aan dezelfde veiligheidsmaatregelen.

We pleiten om in eerste instantie te starten met de raadplegingen en de daghospitalisaties. Belangrijk hierbij is de uitrol van een testingstrategie voor de patiënten. In een volgende fase kunnen de geplande klassieke hospitalisaties gradueel worden herstart. Wellicht zullen we voor de rest van 2020 niet kunnen komen tot een volledige ziekenhuisbezetting.

Herbeluister hier het interview met Margot Cloet in De Ochtend (27 april 2020)