15/11/2020
Personeel en Organisatie

Ziekenhuispersoneel krijgt uitzonderlijke aanmoedigingspremie van 985 euro

De federale regering kent nog dit jaar een uitzonderlijke aanmoedigingspremie toe voor het ziekenhuispersoneel. Het gaat om 985 euro voor wie volltijds werkt. Er wordt een aangepast bedrag voorzien voor wie niet voltijds werkt. Dat doet ze bovenop het akkoord met de sociale partners om structurele en duurzame investeringen in hogere lonen en betere werkomstandigheden te voorzien voor het voltallige zorgpersoneel. De regering besliste ook om de consumptie-cheque uit te breiden naar het voltallige federale zorgpersoneel.

Het gezamenlijk overleg van vrijdag tussen de sociale partners en minister Vandenbroucke resulteerde in onderstaand voorstel dat unaniem werd gesteund. Concreet gaat het om 985 euro bruto voor wie van september tot november voltijds werkt. Dat bedrag wordt nog voor 31 december uitbetaald. Een aangepast bedrag wordt voorzien voor wie niet voltijds werkt.

Tegelijk besliste de regering eerder al om de 300 euro consumptie-cheque uit te breiden tot het voltallige federale zorgpersoneel. Die kunnen ze tot eind 2021 uitgeven in de horeca, de sport- en cultuursector of in de detailhandel. Tot slot werd donderdag ook het sociaal akkoord ondertekend, goed voor 600 miljoen euro, waardoor in de loop van volgend jaar structurele en duurzame investeringen concreet worden in de hele federale zorgsector: dat betekent in de eerste plaats een herwaardering van het beroep, door middel van hogere lonen en betere werkomstandigheden.