Ziekenhuisfusies in Oost-Vlaanderen en Limburg

Veel bedrijvigheid in de ziekenhuissector deze maand. Zowel in Oost-Vlaanderen als in Limburg valt namelijk een fusie te noteren. In het Waasland bundelen AZ Lokeren en AZ Nikolaas de krachten, in Limburg versmelten Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) tot één.

AZ Nikolaas en AZ Lokeren

De raad van bestuur van de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme heeft unaniem beslist om het voorbereidingstraject voor een fusie van het AZ Lokeren en het AZ Nikolaas op te starten. Er was al een nauwe samenwerking tussen de twee ziekenhuizen. In het licht van de grote beleidsdossiers die in de nabije toekomst op de sector afkomen (de keuze van een elektronisch patiëntendossier, de accreditering, de nieuwbouwplannen van beide ziekenhuizen, …) en de krapper wordende budgettaire context, beslissen ze nu de krachten te bundelen.

In de komende periode zal de raad van bestuur de tijd nemen om de fusie verder voor te bereiden. Zij zal met de medische raden en met de sociale partners overleggen en vervolgens een exacte datum vastleggen.

ZOL en ZMK

De fusie tussen het ZOL in Genk en het ZMK in Maaseik komt niet helemaal uit de lucht vallen. Ook deze ziekenhuizen werkten al jaren intensief samen op medisch vlak. Meer dan de helft van de artsen van de twee ziekenhuizen is op beide sites actief. Sinds 2018 vormen het ZOL en het ZMK, samen met het Mariaziekenhuis in Pelt en het Revalidatie & MS Centrum Pelt, ook al het ziekenhuisnetwerk Noord-Oost Limburg. Binnen dat netwerk - dat nog altijd blijft bestaan - gaan het ZOL in Genk en het ZMK in Maaseik nu dus samensmelten.

Het gefusioneerde ziekenhuis zal in totaal 1.024 bedden en 4.151 personeelsleden tellen - van wie 376 artsen - en wordt daarmee het grootste ziekenhuis van Limburg.