WZC Ocura Montenaken behaalt als eerste PREZO Woonzorg keurmerk

Woonzorgcentrum Ocura in Montenaken heeft op 13 december 2017 als eerste Vlaamse organisatie het PREZO Woonzorg keurmerk in ontvangst genomen. Na een onafhankelijke audit door kwaliteitsinstituut Perspekt werd besloten het keurmerk voor excellente zorg en beleid toe te kennen. Ocura werkt naar tevredenheid met het kwaliteitssysteem PREZO Woonzorg dat in opdracht van Zorgnet-Icuro speciaal voor het Vlaamse zorglandschap is ontwikkeld. Bekijk hier het videoverslag.

PREZO Woonzorg is een integraal cliëntgericht kwaliteitssysteem voor zelfevaluatie en kwaliteitsverbetering in de woonzorg. Organisaties gaan met dit kwaliteitssysteem aan de slag met behulp van een web-based ICT-tool. Ocura Montenaken is een van de vier organisaties die deelnamen aan pilot-audits om het PREZO keurmerk te behalen. Tijdens de audit werd getoetst of Ocura op een praktische en methodische manier werkt aan continue kwaliteitsverbetering met en vanuit het perspectief van de cliënt.

Auditrapport

Ocura doorstond de audit met glans. Het auditrapport leert dat het auditteam enthousiaste, betrokken en bevlogen medewerkers heeft gesproken. De warme, persoonlijke zorg wordt door de medewerkers uitgedragen en persoonsgerichte bejegening zit in de genen van de medewerkers. Ocura investeert in de kwaliteit voor haar medewerkers, is een financieel gezonde organisatie en is volop in ontwikkeling. Werken met PREZO Woonzorg getuigt hiervan.

Uitreiking

Op 13 december 2017 is door Nicolien van den Berg, directeur bestuurder van kwaliteitsinstituut Perspekt, in aanwezigheid van Margot Cloet, afgevaardigd bestuurder van Zorgnet-Icuro, het PREZO keurmerk uitgereikt. Patrick Siborgs had als gedelegeerd bestuurder van Woonzorgcentra Ocura de eer het certificaat tijdens een feestelijke bijeenkomst in ontvangst te nemen.

Wij feliciteren de bewoners, medewerkers en het management met het behaalde resultaat!