WZC Hollebeek ontvangt als eerste woonzorgcentrum in Antwerpen het PREZO keurmerk

Op 22 februari 2019 ontving woonzorgcentrum Hollebeek het PREZO keurmerk voor excellentie in zorg en beleid. Daarbij is WZC Hollebeek, onderdeel van GZA Zorg en Wonen, het eerste Antwerpse woonzorgcentrum dat het PREZO keurmerk in ontvangst mag nemen. Deze accreditering geldt voor een periode van drie jaar.

Audit kwaliteitsbeleid

Op 18 oktober 2018 namen drie externe auditoren van Perspekt (kwaliteitsinstituut dat het PREZO keurmerk uitreikt) het kwaliteitsbeleid van het woonzorgcentrum onder de loep. Zij deden een kwaliteitsaudit bij de bewoners en medewerkers van WZC Hollebeek en evalueerden de manier waarop wonen en zorg wordt aangeboden. De clusters wonen en leven, mentaal welbevinden, verzorgd lichaam, zorgondersteuning, empowerment bewoner, medewerkers en beleid en bedrijfsvoering kwamen daarbij aan bod. Uit die audit concludeerde Perspekt dat WZC Hollebeek het keurmerk in ontvangst mocht nemen. De definitieve toekenning van het PREZO keurmerk vond plaats op 22 februari 2019.

Eerste woonzorgcentrum met PREZO keurmerk in Antwerpen

WZC Hollebeek is het eerste woonzorgcentrum in Antwerpen dat het PREZO keurmerk in ontvangst mag nemen. PREZO was echter geen onbekende voor WZC Hollebeek. “Een tijdje geleden zijn we als pilootproject gestart in PREZO Woonzorg en onze ambitie was om het keurmerk zo snel mogelijk te behalen. De voorbije jaren is zowel ons bewoners- als medewerkersbestand enorm gegroeid en dat vormde een extra uitdaging binnen ons woonzorgcentrum. Vandaag zijn er binnen WZC Hollebeek ongeveer 100 medewerkers aan de slag die dagelijks 120 bewoners met de beste zorgen omringen”, vertelt Rudi Janssen - directeur woonzorgcampus Hollebeek.

“Uit de auditcijfers blijkt dat we nog groeimarge hebben en we zijn ervan overtuigd dat we in de toekomst onze kwaliteit van zorgverlening kunnen blijven optimaliseren. Met onze stabiele medewerkersgroep zullen we de dienstverlening aan onze bewoners en hun naasten steeds beter kunnen afstemmen op hun totaalbeeld rondom leven, wonen en zorg op maat. We kijken alvast uit naar de verdere samenwerking met Perspekt”, duidt Rudi Janssen.

GZA Zorg en Wonen

GZA Zorg en Wonen telt tien woonzorgcampussen in de brede Antwerpse regio en biedt zorg en een thuis aan een duizendtal ouderen. Voor een gepersonaliseerde zorg op maat kunnen ouderen in Antwerpen terecht in Cadiz, De Zavel, Hollebeek, Sint-Camillus en Sint-Gabriël. Daarnaast kunnen zij ook terecht in Sint-Bavo in Wilrijk, De Hazelaar in Kontich, Heide Velden in Schelle, Sint-Vincentius in Kalmthout en De Bijster in Essen. Om aan de verschillende zorgbehoeften te kunnen voldoen, biedt GZA Zorg en Wonen ook andere zorgvormen aan zoals kortverblijf, dagverzorging en assistentiewoningen.

VZW GZA Zorg en Wonen behoort tot de groep GasthuisZusters Antwerpen waar ook GZA Ziekenhuizen deel van uitmaakt met de campussen Sint-Augustinus in Wilrijk, Sint-Vincentius in Antwerpen en Sint-Jozef in Mortsel.