Woonzorgnetwerk Spirit

In januari tekenden drie woonzorgcentra - Sint Godelieve uit Gistel, Avondrust uit Varsenare en Regina Coeli uit Sint-Andries - een fusieprotocol. Op 19 december 2018 werd de oprichtingsakte van de nieuwe vzw ondertekend, waarin de drie bestaande vzw’s de komende maanden zullen inkantelen. De nieuwe vzw krijgt de naam Woonzorgnetwerk Spirit. Spirit staat voor levenskracht en energie, geestdrift en enthousiasme, zingeving, spiritualiteit en teamspirit.

 • In deze fusie naar één bestuurlijke vzw wordt gestreefd naar het behoud van de huidige vestigingsplaatsen en behoud van tewerkstelling.
 • De fusie heeft als doel de draag- en slagkracht van de nieuwe organisatie te verhogen en toekomstbestendig te maken, om toenemende verwachtingen en complexiteit het hoofd te kunnen bieden.
 • De warme zorg voor en in dialoog met bewoners/bezoeker en hun familie en naasten is en blijft de kernopdracht.
 • De nieuwe vzw streeft naar een hoge kwalitatieve en duurzame ondernemingscultuur: mensgerichtheid, respect voor de omgeving en een gezond financieel beleid zijn kernwaarden.
 • Dat gebeurt in overleg en nauwe samenwerking met andere aanbieders in de eerstelijnszones.
 • In opvolging van de stichtende zustercongregaties blijft de christelijke spiritualiteit in alle openheid richtinggevend voor de werking.
 • De nieuwe raad van bestuur is samengesteld met telkens vier kandidaat bestuurders uit de respectievelijke stichtende vzw’s.

Het Woonzorgnetwerk Spirit zal de volgende activiteiten omvatten, verdeeld over de drie vestigingen:

 • 323 woongelegenheden
 • 11 woongelegenheden kortverblijf
 • 85 assistentiewoningen
 • 2 reguliere dagcentra
 • 1 zorgnetwerk voor mensen met jongdementie (samen met andere partners)

Het Woonzorgnetwerk Spirit zal ongeveer 300 medewerkers tewerkstellen en evenveel vrijwilligers een zinvolle plaats geven om hun engagement vorm en inhoud te geven.