24/11/2016

Witte woede: samen werk maken van werkbaar werk

De werknemers van de social profit komen vandaag, 24 november 2016, op straat om hun vraag aan de federale en Vlaamse regeringen naar betere loon- en werkvoorwaarden kracht bij te zetten. Naast een steeds stijgende werkdruk, raakte in de context van de besparingen ook bekend dat de federale regering wil sleutelen aan de extra vakantiedagen voor oudere werknemers. Zorgnet-Icuro pleit ervoor om vooral in te zetten op meer werkbaar werk doorheen de hele loopbaan.

Het is geen nieuws dat de werkdruk op het personeel in de zorgsector bijzonder hoog is. Het uitblijven van bijkomende investeringen in zorgpersoneel en de opeenvolgende besparingsgolven zijn voor de werkomstandigheden niet zonder gevolg gebleven.  Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven leveren vragen de vakorganisaties maatregelen van de overheid.

Ze verzetten zich ook tegen de aangekondigde plannen van minister De Block. Momenteel krijgen 45- tot 50-jarige werknemers in de zorgsector één vakantiedag per maand of twaalf dagen per jaar extra. Op 50 en 55 jaar komen daar telkens nog eens 12 dagen bij. Een werknemer ouder dan 55 jaar kan zo rekenen op 36 extra vakantiedagen bovenop zijn gewone vakantie. De federale regering wil nu de aanvangsleeftijd voor extra dagen opschuiven van 45 naar 50 jaar. Het betreft enkel toekomstige werknemers in die leeftijdscategorie. Wie er nu recht op heeft, verliest dat recht dus niet. Er zou ook een transitieperiode worden voorzien. Het gaat om plannen; momenteel worden de voorstellen besproken met de sociale partners.

Wat de Vlaamse sectoren betreft dienden de vakorganisaties een eisencahier in om VIA-V onderhandelingen op te starten.  In tegenstelling tot de sectoren die federaal gefinancierd worden (bv. de ziekenhuizen), is er in de Vlaamse sectoren nog geen sprake van een aanpassing van de eindeloopbaanmaatregelen.

Onze samenleving vergrijst en we moeten met zijn allen langer aan het werk blijven. De verschuiving van de pensioenleeftijd doet zich voor in alle sectoren. Het stond in de sterren geschreven dat ook de zorgsector niet aan die tendens zou ontsnappen. Het is dan ook te verantwoorden dat – uiteraard mits een transitieperiode – een persoon van 45 jaar niet meer als een “oudere” werknemer wordt beschouwd.

Maar volgens Zorgnet-Icuro moet daartegenover staan dat de patiëntenzorg beter omkaderd wordt Onze zorgmedewerkers langer laten werken en meer arbeidsdagen laten presteren moet gepaard gaan met acties  om het werk meer werkbaar te maken  doorheen de hele loopbaan. Concepten zoals loopbaansparen verdienen daarbij alle aandacht. Ook andere leeftijdsgroepen worstelen immers met de combinatie werk-privé.

Zorgnet-Icuro vraagt met aandrang dat de vrijgekomen middelen in elk geval behouden blijven voor de zorgsector, en aangewend worden om de globale personeelsnorm op te trekken. In vergelijking met de ons omringende landen is die personeelsnorm laag, waardoor de werkdruk hoog is. Door de lage personeelsnorm te verhogen, wordt het werk ook leefbaarder voor de jongere werknemers. Zorgnet-Icuro is bereid het overleg over werkbaar werk en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in al zijn facetten aan te gaan, op voorwaarde dat de budgettaire context waarin dit plaatsvindt helder is. Wij grijpen dan ook graag het sociaal overleg aan dat de regeringen met de sector willen voeren om hier verder op in te gaan.

Intussen stellen wij vast dat er in tal van zorgorganisaties opvorderingen noodzakelijk zijn om de minimale dienstverlening te kunnen garanderen.  Wij roepen werkgevers en werknemers op om tot overeenstemming te komen om de nodige zorg te verlenen zodat patiënten en bewoners geen noemenswaardige last ondervinden van deze manifestatie.

Herbeluister het interview met Peter Degadt in 'De wereld vandaag'.