Winnaars Well Done – MSD Health Literacy Awards 2017 bekend

Op 24 oktober werden voor de vijfde keer de Well Done – MSD Health Literacy Awards uitgereikt. Sinds de lancering van het initiatief in 2013 werden in totaal 222 projecten ingezonden. Dit jaar werden er 48 ingediend, waarvan er 9 werden genomineerd. In de categorie Specialty Care Award won het ZNA.

De categorie Specialty Care Award is bedoeld voor actoren uit de tweedelijnszorg zoals artsen-specialisten, of actoren actief in ziekenhuizen (vroedkundigen, catering managers in hospitalen, hospitaalkinesisten…). Een verminderde nierfunctie is moeilijk uit te leggen aan patiënten die niet vertrouwd zijn met medische termen en begrippen uit de gezondheidsleer. Om die patiënten toch goed te kunnen informeren startte ZNA nierkliniek een aantal interne werkgroepen op die methoden uitwerkten om nieuwe patiënten beter wegwijs te maken in hun ziekte, ongeacht hun herkomst, taal of cultuur. Zo boden verpleegkundigen zelfstudie Nederlands aan, ontwikkelden ze een opbouw-fotogids en herschreven ze informatiebrochures over het functioneren van de nier en nierziekten. Typerend voor dit alles was het gebruik van een eenvoudige en duidelijke taal, want een klare kijk kunnen geven op een persoonlijke situatie blijft in de gezondheidszorg essentieel.

De Well Done – MSD Health Literacy Awards belonen initiatieven op het vlak van gezondheidswijsheid in België. Gezondheidswijsheid verwijst naar de capaciteit van mensen om informatie over gezondheid op te zoeken, te begrijpen, kritisch te evalueren, en in de praktijk om te zetten. Deze vaardigheden zijn essentieel voor wie heldere beslissingen over de eigen gezondheid wil nemen. En dat is blijkbaar geen sinecure, want 40% van de Belgische bevolking ondervindt hierbij problemen.