Winnaar Week van de Valpreventie 2018

Het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt uit Ledeberg is de winnaar van de Award Week van de Valpreventie 2018. Ze krijgen een geldprijs ter waarde van 250 euro, die ze kunnen investeren in valpreventie. Maar liefst 110 organisaties uit verschillende settings (thuissetting, woonzorgcentra, ziekenhuizen ...) streden mee voor de Award.

De Award Week van de Valpreventie wordt uitgereikt aan een organisatie die valpreventie op een veelzijdige manier in de kijker zet en aandacht heeft voor de volgende criteria: een origineel initiatief, extra aandacht voor moeilijk te bereiken ouderen en een samenwerking tussen verschillende actoren. 

Context speelt een belangrijke rol

Wijkgezondheidscentrum Botermarkt vertrekt vanuit de visie dat de context van de oudere een belangrijke rol speelt op het valrisico van de oudere. Daarom werden - naast het onmiddellijk aanspreken van de ouderen - ook de kinderen en kleinkinderen betrokken. De kleinkinderen kregen een kleurplaat voor oma of opa. Op de achterkant van de kleurplaat staat bondige informatie over valrisico's en de Week van de Valpreventie. Om de anderstalige gemeenschap in Ledeberg te kunnen bereiken, bood het Wijkgezondheidscentrum de informatie in meerdere talen aan zoals het Turks, Arabisch, Engels, Frans, Russisch en Nederlands. Verder installeerde het Wijkgezondheidscentrum een grote 'elektro-quiz' in de wachtzaal waarbij bij een juist antwoord een lampje ging branden. 

Naast de medewerkers van het Wijkgezondheidscentrum werden ook andere zorgverleners uit de buurt betrokken. Zij gingen tijdens de Week van de Valpreventie op huisbezoek bij ouderen waar ze babbelden over vallen en waarbij ze de woning kritisch bekeken. 

Uit het stijgend aantal deelnemende organisaties blijkt dat veel organisaties in Vlaanderen gemotiveerd en inspirerend werken rond valpreventie.