Nieuws

16/10/2018

Het Meldpunt Bewindvoering (www.meldpuntbewindvoering.be) is een initiatief van meer dan 50 Vlaamse welzijnsorganisaties. Het is ontstaan naar aanleiding van de ‘Actie Driekoningen’ die opkwam voor een correcte en menswaardige toepassing van de wet op de bewindvoering. Het Meldpunt wil de pijnpunten van bewindvoeringen inventariseren, leren uit de meldingen en samen naar oplossingen zoeken.

In 2016 verleende Zorgnet-Icuro zijn medewerking aan de Actie Driekoningen...

16/10/2018

In oktober werd HealthNest by MSD gelanceerd  met een call for ideas. HealthNest by MSD is de opvolger van de Well Done - MSD Health Literacy Awards. Waar de Well Done Awards eindigden na de ceremonie met de bekendmaking van de winaars, begint het daar pas voor HealthNest by MSD, met een coachingtraject voor de winnende projecten.

HealthNest by MSD steunt innovatieve en impactvolle gezondheidswijsheid-ideeën.

HealthNest by MSD wil de gezondheidswijsheid in België verbeteren door innovatieve en impactvolle ideeën te steunen en te...

16/10/2018

‘De psychiatrie’ staat onder druk. Regelmatig wordt de sector in één adem met ‘dwang’ en ‘drang’ genoemd, de patiënten heten schuldig te zijn voor hun eigen miserie en dan is er nog de roep om opvang korter te maken en het aantal bedden af te bouwen. Maar wie weet hoe het er écht aan toegaat?

Boterham met een calmant

Twee jaar lang sprokkelden we patiënten, dokters en verplegers uit de langdurige zorg van Psychiatrisch Centrum Bethanië verhalen, impressies, getuigenissen, anekdotes, foto’s en kunstwerken bij elkaar. Allemaal lezen en bekijken in het...

16/10/2018

Elke dag streven jullie er naar om de beste zorg te realiseren en om een antwoord te bieden op de diverse en vele zorgvragen. En dat lukt! De kwaliteit van onze zorg is ontzettend hoog. Daar mogen we in Vlaanderen met z’n allen best fier op zijn. 

Maar dat is jammer genoeg niet meer voldoende.

Het is belangrijk om ook te laten zien en te vertellen welke hoogkwalitatieve zorg op maat we aanbieden. Dat kan via diverse communicatiekanalen als een tijdschrift, flyer, website, sociale media….

Maar ook een opendeurmoment leent zich hier perfect toe....

10/10/2018

Uit de jaarlijkse financiële analyse van Belfius blijkt dat de Belgische algemene ziekenhuizen door zwaar financieel weer gaan. De door de overheid opgelegde besparingen eisen hun tol: vier op de tien ziekenhuizen zijn verlieslatend, het courant resultaat bedraagt nog slechts 0,2% van de omzet. De ziekenhuizen zijn met andere woorden financieel bijzonder kwetsbaar, en dat met de gigantische uitdagingen die zich aandienen.

Jaarlijks licht Belfius de Belgische ziekenhuizen financieel door via de MAHA-studie (Model for Automatic Hospital Analysis). Alle...

08/10/2018

Een jaar geleden lanceerde het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de uitdaging bij zorgorganisaties om zoveel mogelijk hun voedselverlies te meten tijdens de Europese week van de Afvalvermindering. Nu, bijna een jaar later… doen ze dat gewoon opnieuw!

Op die manier kunnen de voorzieningen die reeds hun voedselverlies gemeten hebben een nieuw ijkpunt vastleggen en het resultaat zien van reeds uitgevoerde acties. Voor wie nog niet gemeten heeft, is de periode het ideale moment om een startpunt vast te leggen. ...

08/10/2018

Begin 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een subsidieproject waarbij voorzieningen in zorg en welzijn hulp krijgen van een procesbegeleider. In eerste instantie richt men zich op woonzorgcentra. Momenteel is men op zoek naar procesbegeleiders voor het thema ondervoeding en mondzorg.  

Voor deze opdracht sta je voor het thema mondzorg in nauw contact met de partnerorganisatie Gezonde Mond en voor ondervoeding met de partnerorganisatie Vlaams Instituut Gezond Leven.

Opdracht 

  • Als procesbegeleider...
08/10/2018

Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) heeft recent haar website  vernieuwd (www.vleva.eu). Voortaan is de volledige website toegankelijk voor iedereen. Ook niet-leden kunnen nu de uitgebreide Europese dossiers van VLEVA raadplegen. Ideaal voor uw collega(‘s) die op de hoogte wil(len) blijven van het Europees beleid binnen hun sector. 

Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) heeft als missie de Europese besluitvorming dichter bij de burger, overheden en middenveld te brengen. Hun...

05/10/2018

Op 6 juni 2018 nam Vlaanderen voor de tweede keer deel aan de internationale What Matters To You-dag. Meer dan 80 organisaties hebben één of meerdere initiatieven gemeld. Daaruit selecteerden we elf projecten. Elke zesde van de maand zetten we gedurende één maand één project in de kijker, en dat tot de volgende WMTY-dag op 6 juni 2019. 

Deze keer (van 6 oktober tot 5 november) staat het What Matters To You-project van AZ Lokeren in de spotlights met als thema “Stress verminderen maakt écht het verschil”.

‘...

04/10/2018

Op 9 november reiken we de eerste Open Minds Awards uit aan waardevolle praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg. Met die prijs willen we zorginnovatie en het leren van elkaar verder stimuleren.

Meer dan 70 waardevolle praktijken hebben zich kandidaat gesteld in vijf verschillende categorieën. Dat is heel bemoedigend en toont aan dat hulpverleners, mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun omgeving creatief op zoek gaan naar een betere geestelijke gezondheidszorg. 

Elke promotor van een categorie heeft samen met een...

04/10/2018

Op 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de lokale verkiezingen. Op die dag worden de politieke kaarten dus opnieuw geschud, en kan elke burger mee zijn stempel drukken op het beleid van morgen. Hoewel, elke burger? Nog steeds krijgen tal van ouderen met zorgnoden automatisch doktersbriefjes en volmachtformulieren toegeschoven. Dat gebaar is vaak goed bedoeld, maar lang niet altijd écht nodig. 

Partners slaan de handen in elkaar
De Vlaamse Ouderenraad, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Zorgnet-Icuro, de lokale...

03/10/2018

Deze week verscheen het septembernummer van inMotion, het magazine van Dag van de Zorg. Het tijdschrift staat boordevol boeiende cases, getuigenissen en interviews. Alle sectoren komen aan bod: ziekenhuizen en woonzorgcentra, geestelijke gezondheid en welzijn, thuiszorg, witte economie en onderwijs. Veertien straffe madammen, waaronder Margot Cloet, hebben een gesprek over geestelijke gezondheidszorg.   

Daarnaast bundelt inMotion ook artikels over de persoonsvolgende financiering, de...

03/10/2018

Op 1 oktober is de tiendaagse in het kader van de werelddag geestelijke gezondheid gestart. De Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid lanceerde een onderzoek rond sociale verbondenheid en een boekje voor de individuele veertochten (want samen bewegen is goed voor je veerkracht). Daarnaast worden er heel wat workshops, lezingen en uitstappen over heel Vlaanderen georganiseerd.  

Veertochten en activiteiten

Op de website www.samenveerkrachtig.be vind je heel wat activiteiten om je veerkracht te boosten....

27/09/2018

Zorgnet-Icuro zoekt 2 gemotiveerde studenten die in de loop van het academiejaar deeltijds kunnen meewerken aan de actualisatie van de inhoudelijke database die het PREZO Woonzorg kwaliteitssysteem voor de woonzorgcentra ondersteunt.

SITUERING:

In 2014 lanceerde ZorgnetIcuro in samenwerking met de Nederlandse kwaliteitsstichting Perspekt het PREZO Woonzorg kwaliteitssysteem, dat woonzorgcentra ondersteunt bij het realiseren van integraal kwaliteitsbeleid en excellentie in zorg en beleid. Naast de detailbeschrijving van de PREZO Woonzorg norm...

27/09/2018

Het Vlaams Patiëntenplatform deed in de zomer van 2018 bij alle Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen een telefonische bevraging over het elektronisch delen van medische gegevens met hun patiënten. De gedetailleerde resultaten van die enquête zijn gepubliceerd in de nieuwsbrief van het VPP en op hun website website (rubriek nieuwsbrief). Je kan er ook een...

26/09/2018

Minister Vandeurzen maakte bekend dat de Vlaamse regering 3 miljoen extra vrijmaakt voor de ondersteuning van personen die dement worden vóór de leeftijd van 65 jaar.

Naar schatting hebben ca. 1800 mensen in Vlaanderen een vorm van jongdementie. Wanneer zij nood hebben aan verzorging buiten het gezin, en de overstap maken naar een woonzorgcentrum, brengt dat soms moeilijke financiële situaties met zich mee. De combinatie van de zware zorgkost met vaak een grote daling van het inkomen, kan problematisch zijn. Dat komt bovenop de verwerking van de aandoening en de organisatie van...

22/09/2018

Het parlement zal zich deze herfst buigen over het wetsontwerp op de locoregionale ziekenhuisnetwerken. Daarmee zal eindelijk een wettelijk kader gecreëerd worden voor het netwerkverhaal dat op het terrein al enkele jaren geleden startte. De Specialist publiceert in zijn editie van 20 september 2018 de resultaten van een bevraging bij meer dan 1000 artsen en kaderleden over hoe zij tegen de netwerken aankijken. 

U kan het dossier hier lezen. De resultaten werden...

21/09/2018

Op zaterdag 22 september vindt het event Werelddovendag in Kortrijk plaats en op zondag 23 september is het internationale dag van de Gebarentalen.

Naar aanleiding hiervan zal UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, dit weekend een persbericht uitsturen over de problematiek van dove en slechthorende personen in ziekenhuizen. Zij hebben ook een infoblad voor medewerkers van ziekenhuizen uitgewerkt, met tips voor communicatie met slechthorenden en doven. Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met Doof Vlaanderen en Ahosa vzw...

19/09/2018

Deze week stelde minister van Volksgezondheid Maggie De Block twee nieuwe websites voor. Wie meer wil weten over het gebruik van apps in de zorg kan binnenkort terecht op www.mhealthbelgium.be. Een tweede website verzamelt bruikbare tips voor mensen uit de omgeving van kinderen en jongeren met ADHD of ADD. 

 

Alle informatie over gezondheidsapps op één website

Burgers die meer willen weten over het gebruik van apps in...

19/09/2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet sterk in op Community Service Learning. Daarbij zetten leerlingen hun kennis, vaardigheden en attitudes in de praktijk in om die verder te verdiepen, bijvoorbeeld door kansarme kinderen te begeleiden bij hun huiswerk. Vandaag maakt de netwerkorganisatie bekend dat ze Community Service Learning in het secundair onderwijs wil stimuleren. Verschillende solidariteits- en zorgorganisaties zetten mee hun schouders onder het project en tekenen samen een charter in aanwezigheid van Minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Samenspel tussen opleiding...

Schrijf je in op de nieuwsbrief