Win de allereerste Open Minds Awards

Zorgnet-Icuro formuleerde op het Open Minds congres in 2016 vijf kernboodschappen voor de toekomst van geestelijke gezondheid. Met de uitreiking van de allereerste Open Minds Awards of OMA’s in elk van die vijf categorieën wil Zorgnet-Icuro waardevolle praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg ondersteunen en in de kijker plaatsen.

De vijf kernboodschappen zijn meteen ook de vijf categorieën waarbinnen je een project kan indienen voor de Open Minds Awards. Elke categorie heeft een meter of een peter die promotor is voor de respectievelijke award.
• Mijn kwetsbaarheid is bespreekbaar
(Marc Hellinckx)
• Mijn risico wordt vroeger gedetecteerd
(Vlaamse Jeugdraad)
• Ik heb toegang tot passende zorg wanneer
nodig (Prof. Philippe Delespaul)
• Mijn zorg is betekenisvol (Prof. dr. Inez
Germeys)
• Ik ben ook expert (Patrick Colemont)

Hoe deelnemen?
Elk gerealiseerd project of project in uitvoering dat voldoet aan de vooropgestelde criteria kan zich kandidaat stellen voor deze eerste editie. Je kan je kandidatuur indienen door het te registreren en kort te beschrijven aan de hand van een elektronische bevraging die samen met de peter en meter is uitwerkt.

Een onafhankelijke jury zal alle ingezonden praktijkvoorbeelden beoordelen op basis van de beschrijving en toetsen of die voldoen aan de vooropgestelde criteria. Door de jury worden per categoriedrie projecten genomineerd voor een Open Minds Award. Vervolgens wordt een publieksstemming georganiseerd. Die stemming telt voor de helft van de punten. De punten van de jury en de punten van de publieksstemming worden samengeteld. Het project met de meeste punten wint de eerste Open Minds Award die later in het jaar zal worden uitgereikt.

Wat kan je winnen?
Alle genomineerden kunnen deelnemen aan een exclusieve workshop met de peter of meter. Naast een publicatie in Zorgwijzer en andere kanalen krijgen de winnaars van de Open Minds Awards ook een budget van €2000 om hun succes te vieren.

Meer informatie en je kandidaat stellen kan binnenkort via: www.openmindsawards.be