What Matters To You-project van de maand: WMTY-publieksprijs van UZ Leuven: De VR-bril van het Prosateam

Op 6 juni 2018 nam Vlaanderen voor de tweede keer deel aan de internationale What Matters To You-dag. Meer dan 80 organisaties hebben één of meerdere initiatieven gemeld. Daaruit selecteerden we elf projecten. Elke zesde van de maand zetten we gedurende één maand één project in de kijker, en dat tot de volgende WMTY-dag op 6 juni 2019.

Van 6 januari tot 5 februari plaatsen we de eerste What Matters To You-publieksprijs van UZ Leuven op de voorgrond.

Patiëntgerichte zorg is één van de kernwaarden van UZ Leuven. De patiënt is degene rond wie alles draait in UZ Leuven. Alles wat er binnen het ziekenhuis gebeurt, moet door zijn zorgvraag geïnspireerd zijn. Iedere medewerker moet kunnen stilstaan bij de vraag of de zorg die hij verstrekt, beantwoordt aan wat de patiënt van hem verwacht.  What Matters To You past perfect bij dat doel: stilstaan bij de persoonlijke noden van de patiënt en echt een verschil maken.

Interne What Matters To You-wedstrijd

Bij de oproep tot acties en projecten voor What Matters To You 2018 maakte het UZ Leuven meteen de bedenking dat er in het ziekenhuis al heel wat gebeurt en leeft rond patiëntgerichte en warme zorg. In de eerste plaats vond men het dan ook belangrijk om die bestaande projecten in de kijker zetten. Daarnaast wilde het UZ Leuven natuurlijk ook aanmoedigen om nieuwe acties te lanceren.

Om mensen daarbij te stimuleren, kwam het idee een wedstrijd te organiseren binnen het ziekenhuis. Daarbij riep het UZ Leuven medewerkers of afdelingen op om bestaande of nieuwe acties in te dienen, door middel van een korte beschrijving en een foto. De oproep tot deelname werd gelanceerd via verschillende kanalen: een mooie poster en een videoboodschap op het intranet werden verspreid en de hoofdverpleegkundigen en leidinggevenden kregen een rechtstreeks verzoek om deel te nemen met hun team.

Alle ingediende projecten werden voorgesteld op het intranet van UZ Leuven en bovendien door de dienst kwaliteit van het UZ ingeschreven op de website van What Matters To You van Zorgnet-Icuro, om ze ook buiten de ziekenhuismuren in de kijker te zetten.

Elke medewerker van UZ Leuven kon stemmen op zijn favoriete project. Het gaat tenslotte om de dagelijkse inzet van alle medewerkers, die er elke dag naar streven om iets betekenisvols te realiseren voor de patiënt. Het was dan ook logisch dat zij zelf konden bepalen wie de publieksprijs won.

Het project met de meeste stemmen won de What Matters To You-publieksprijs van UZ Leuven. Die prijs bestond uit een trofee en het winnende project werd in de kijker gezet op intranet, de Facebookpagina en via een artikel in het medewerkersmagazine Infuuz.   

VR-bril wint publieksprijs

De gelukkige winnaar was het Prosateam, dat zich toelegt op pijnbestrijding bij kinderen. Het team sleepte de publieksprijs in de wacht voor een project waarbij een virtualrealitybril wordt ingezet bij kinderen van 6 tot 16 jaar met extreme angst voor prikjes. Met de bril spelen de kinderen een eenvoudig spel, waarbij ze met een bal beertjes moeten aantikken. Door het spel zijn hun hersenen zodanig afgeleid, dat ze de prik nog nauwelijks voelen. De bril is een bijkomend middel in de strijd tegen pijn bij het prikken, naast lokaal verdovende gels en pleisters of lachgas.

Het Prosateam was heel blij met de erkenning voor het mooie werk dat het team dagelijks verzet. Het team zet daarbij elke keer opnieuw de patiënt en zijn familie centraal. Met deze publieksprijs konden ze hun project onder de aandacht brengen. Dit najaar is de dienst kindergeneeskunde van het ziekenhuis verhuisd naar het gloednieuwe ziekenhuis voor vrouw, kind en erfelijkheid. Ook het Prosateam maakte de overstap naar het nieuwe gebouw en de trofee staat daar uitgestald.

Voor herhaling vatbaar

UZ Leuven wil dit jaar ook weer meedoen met What Matters To You, net zoals de voorbije twee jaren. Het concept past perfect bij waar het UZ Leuven als ziekenhuis voor staat. De publieksprijs was echt een schot in de roos: mensen werden aangespoord om eigen projecten in de spotlights te zetten en nieuwe acties op te starten. Het wedstrijdelement zorgde er bovendien voor dat de actie meer ging leven in het ziekenhuis. Dus wordt dit jaar zeker opnieuw de What Matters To You-publieksprijs uitgereikt!

Op de website en Facebookpagina van What Matters To You vind je nog meer foto’s van de What Matters To You-publieksprijs van UZ Leuven.

----------

VR-bril bij kinderen binnen UZ Leuven: winnend project van het Prosateam

Koen Vanhonsebrouck, vertegenwoordiger van het Prosateam, licht toe:
‘In januari 2018 hebben we een innovatief systeem geïntroduceerd om pijn te bestrijden bij kinderen: de virtualrealitybril. We hebben gemerkt dat die nieuwe technologie een groot effect heeft op de angst en de pijn van de kinderen.

Wij gebruiken de bril voornamelijk bij kinderen die geprikt moeten worden, bijvoorbeeld voor een bloedname, het plaatsen van een infuus of het toedienen van een subcutane injectie. De VR-bril zorgt voor afleiding, waardoor patiënten minder gefocust zijn op de handeling waar ze tegenop kijken: wondzorg, een onderzoek of een andere medische handeling.

Wat we in de praktijk zien, is dat met de VR-bril kinderen die bij voorgaande bloednames vastgehouden of gefixeerd moesten worden, nu na wat uitleg en het winnen van hun vertrouwen, bijna spontaan hun arm aanbieden. Wanneer ze opnieuw langskomen, vragen ze zelf naar de bril en is de angst voor de prik al heel wat minder.

Door het overweldigend positieve effect hebben we binnen het kinderziekenhuis het aantal VR-brillen sterk uitgebreid. Zo kunnen alle kinderen die in UZ Leuven worden behandeld, op de meest optimale manier geholpen worden bij hun angsten en pijn. Er liggen brillen op de raadpleging, de dagzaal, verschillende hospitalisatie-eenheden en ook op spoedgevallen waar er jaarlijks tot 10.000 kinderen onder de 16 jaar binnenkomen.

Ondertussen breidt de vraag naar en het gebruik van de VR-bril in UZ Leuven zich verder uit naar de volwassen patiëntenpopulatie. We worden meer dan eens gecontacteerd om volwassen patiënten die een uitgebreide wondzorg moeten krijgen, te helpen. Met de bril kunnen we de soms pijnlijke verzorging toch wat meer comfortabel maken, door de patiënten af te leiden van de pijn.

Wat begonnen is als een opportuniteit om met iets innovatiefs te beginnen, leeft nu tot in het hart van onze kinderafdelingen. Het is een deel geworden van de zorg, waarmee we een extra dimensie kunnen geven aan de kwaliteit van de zorg voor het kind.’