What Matters To You-project van de maand: De ‘inleefdag’ in AZ Groeninge Kortrijk

Op 6 juni 2018 nam Vlaanderen voor de tweede keer deel aan de internationale What Matters To You-dag. Meer dan 80 organisaties hebben één of meerdere initiatieven gemeld. Daaruit selecteerden we elf projecten. Elke zesde van de maand zetten we gedurende één maand één project in de kijker, en dat tot de volgende WMTY-dag op 6 juni 2019. 

Van 6 mei tot 5 juni zetten we de ‘inleefdag’ van het AZ Groeninge te Kortrijk in de verf. Hun initiatief sluit het rijtje af als laatste What Matters To You-project van de maand.

Zorg verlenen gebeurt steeds meer aan de hand van procedures, standaarden…. Daardoor kan het gevoel ontstaan bij zorgverleners dat zij wel technisch goede zorg geven, maar dat er te weinig ruimte blijft om een persoonlijke zorgrelatie aan te gaan met de patiënt. Het is belangrijk dat zorgverleners het gevoel behouden dat ze het ‘goede’ kunnen doen, eerder dan ‘de dingen goed doen’. Factoren die maken dat zorgverleners het gevoel van ‘menselijke’ zorg kunnen behouden, zijn mee bepaald door de manier waarop AZ Groeninge het leiderschap opneemt en de manier waarop het de zorg organiseert.

Samen met de voorbereidingen voor hun eerste JCI-accreditatie, waar ze zorg voornamelijk meetbaar maakten, ontstond er in het ziekenhuis in 2011 een samenwerkingsinitiatief tussen medewerkers van verschillende afdelingen. Men deed dat met de intentie om de mens ‘achter de cijfers’ te blijven zien. Het betekent niet dat ze ‘menselijkheid’ tegenover ‘deskundigheid’ plaatsen, maar zodat ze bewaken dat kennis (hoofd), deskundigheid (handen) en warme betrokkenheid (hart) de totaalzorg blijven vormgeven.

De kerngroep nam verschillende initiatieven waarbij ‘presente zorg’ centraal staat.

  • Een blikopener rond zorgethiek ‘de ethiek van het washandje’ door Linus Van Laer.
  • Een inleefstage in sTimul voor middenkader, zorg en zorgethisch lab.
  • De leesgroep rond het boek Gekkenwerk.
  • Praktische acties zoals een koekjesbak om de presente zorg onder de aandacht te brengen. Pins, tassen in kader van presente zorg, snoepjes en ijsjes voor presente zorg….

Sinds 2013 organiseert AZ Groeninge in februari de ‘week van de presente zorg’. Men wil de presentie die aanwezig is in de dagelijkse activiteit van zorgverlener in de kijker plaatsen en benoemen. In die week vindt er ook een ‘inleefdag’ plaats. Bij de eerste editie waren enkel directie en stafmedewerkers uitgenodigd om een dag mee te stappen in de zorg. Vanaf het tweede jaar moedigden ze ook afdelingshoofden en managers van alle departementen aan om deel te nemen aan de inleefdag.

‘Present zijn’ betekent bewust zorg verlenen: hierbij heeft men aandacht voor wat bij de patiënt leeft en speelt men hierop in tijdens het gesprek. Dat doen ze door hun eigen handelingen aan te passen aan de verwachtingen van de patiënt. Op die manier ontstaat er tussen de zorgverlener en de patiënt een vertrouwensrelatie die het louter functionele overstijgt. De patiënt krijgt een stem in zijn eigen zorgproces. Binnen de dagelijkse routine wordt er afgestemd wat de patiënt juist nodig heeft, en of de manier van kijken naar dingen ook voor de patiënt aanvaardbaar is. Men beslist niet alleen vanuit het eigen beeld van ‘wat goed is voor de patiënt’, de patiënt wordt er zoveel mogelijk bij betrokken.

Men vertrekt vanuit de vraag: “Mag ik …?”
“Mag ik ...?”
is een uitnodiging om als zorgverlener telkens weer de zorg af te toetsen aan de noden en verlangens van de patiënt. “Mag ik ...?” als basisvraag in de zorg getuigt van respect en geeft erkenning aan de waardigheid van patiënt én zorgverlener.

Toen Zorgnet-Icuro in 2017 het ‘What matters to you’-initiatief in de schijnwerper plaatste, was het voor AZ Groeninge een logische stap om mee de schouders onder dit project te zetten. Waar men traditiegetrouw telkens in februari een week de aandacht vestigde op ‘presente zorg’, hebben ze de week verlegd naar de week van 6 juni. Ook de inleefdag blijven ze organiseren vanuit de overtuiging dat het belangrijk is dat elke medewerker voelt wat het betekent om oog in oog te staan met de zorgvragen.

---------

Op de website en Facebookpagina van What Matters To You vind je nog meer foto’s van het project van AZ Groeninge.