What Matters To You-project van de maand: ‘Toertje in de buurt’ met Maria’s Rustoord Dadizele

Op 6 juni 2018 nam Vlaanderen voor de tweede keer deel aan de internationale What Matters To You-dag. Meer dan 80 organisaties hebben één of meerdere initiatieven gemeld. Daaruit selecteerden we elf projecten. Elke zesde van de maand zetten we gedurende één maand één project in de kijker, en dat tot de volgende WMTY-dag op 6 juni 2019.

Van 6 februari tot 5 maart staat het project ‘Toertje in de buurt’ van woonzorgcentrum Maria’s Rustoord te Dadizele in de picture.

“Hoe gaat het met jou?” Hoe vaak stellen we als zorgverlener - en dikwijls uit pure gewoonte - aan onze bewoners niet meermaals per dag deze vraag?  Met als meest voorkomend antwoord: ‘goed’ of ‘bwa’, vertelt directeur zorg Marleen Boulangier.

Mede door de actie “What Matters To You?” van Zorgnet-Icuro hebben we deze algemene vraag veel concreter gemaakt. Na een grondige bevraging bij onze bewoners stelden we vast dat de buurt een heel belangrijke rol inneemt in hun leven. Dikwijls hebben bewoners omwille van kwetsbaarheid weinig of geen sociaal contact meer buitenshuis. Toch is er in een dorp voldoende potentieel om te zorgen dat deze mensen ‘erbij’ blijven horen. Weten, horen, zien, voelen en beleven wat er in het dorp leeft, daar zetten de bewoners van ons woonzorgcentrum graag verder op in. Het wonen in een rusthuis mag geen hindernis zijn…

Sinds 4 jaar loopt er in Dadizele een project in samenwerking met Samenlevingsopbouw West- Vlaanderen, het Sociaal Huis Moorslede en het woonzorgcentrum. Dit project omhelst enerzijds een sociaal restaurant, anderzijds een ontmoetingsmoment. Een ideale gelegenheid om als woonzorgcentrum de buurtbewoners in huis te halen en te leren kennen. Beide initiatieven worden wekelijks georganiseerd en brengen ook heel wat vrijwilligers op de been. De onderlinge contacten en gesprekken bracht een van onze ergotherapeuten Martine Cool op het idee om een buurtgerichte activiteit uit te bouwen. ‘Toertje in de buurt’ zag het levenslicht!

Wat is ‘Toertje in de buurt’?

‘Toertje in de buurt’ betekent dat we wekelijks met enkele bewoners en vrijwilligers op stap gaan, op bezoek bij iemand van de buurt. Dat kan bij een oude buur, vroegere kennis of familielid zijn. De bewoners helpen mee de locaties uitkiezen. Samen zoeken we naar een gastvrije buurtbewoner, die zijn accommodatie ter beschikking wil stellen.

De gastvrouw of -heer ontvangt een kleine groep bewoners en begeleiders thuis in de tuin of op het terras. Wij voorzien alles voor een aperitiefmoment. Alle deelnemers krijgen een drankje en enkele door ons ter plaatse klaargemaakte hapjes, die door het woonzorgcentrum aangeboden worden. De bewoners doen vaak zelf suggesties voor mogelijke aperitiefhapjes, ze kiezen meestal iets wat ze al lang niet meer aten, iets van ‘uit de goede, oude tijd’. We gaan graag voor retrohapjes met herkenbare smaken. Zo kunnen de bewoners met volle teugen genieten van de buitenlucht, een andere omgeving, gastvrijheid, mooie gemeenschappelijke herinneringen, …

Het initiatief groeide uit tot een project waarbij buurtbewoners uitkijken naar ons bezoek.
Ieder bezoek is op een of andere manier verrassend. Het zijn kleine, op het eerste zicht onbelangrijke zaken, die de bewoners boeien: de geur van lavendel, een schildpad in de tuin, de smaak van rolmops, vers geplukte aardbeien, een baby op bezoek, … Het contact met de vrijwilligers en het gastgezin is hartverwarmend. Dit is telkens een fijn ontmoetingsmoment. Soms groeien er contacten ruimer dan deze activiteit.

‘Toertje in de buurt’ zorgt ervoor dat het woonzorgcentrum zich naar buiten toe oriënteert en specifiek naar de eigen vertrouwde buurt. Dit creëert een inbedding in het maatschappelijk gebeuren. Het levert ook een bijdrage aan een samenhangende en buurtgerichte aanpak van wonen en leven. Dit project maakt van het woonzorgcentrum een bruisende woon-en leefgemeenschap en is meteen ook een brugfunctie met onze omgeving. Een sterke verbondenheid uitbouwen of in stand houden met de buurt, de wijk of het dorp is een van de doelstellingen. ‘Toertje in de buurt’ zorgt voor een integratie in de samenleving. 

Grote verbondenheid

Voor onze bewoners is ‘Toertje in de buurt’ eigenlijk eenvoudig genieten. Een kleinschalig project met een grote positieve weerslag op het welbevinden van de bewoner, de vrijwilliger, de buurt en het woonzorgcentrum. Het zorgt ervoor dat de bewoner een dagbesteding krijgt naar eigen interesse en goesting en in verbondenheid met anderen. De bewoner kan participeren aan de ruimere (buiten)wereld, actief of passief.

‘Toertje in de buurt’ versterkt de bewoner. Zijn deelname aan dit initiatief zorgt voor een verbondenheid met de andere deelnemers maar evengoed met de vaste groep vrijwilligers die als begeleider fungeren. Er ontstaat een relationele verankering waar zowel de bewoner als de begeleider ten volle van genieten. Zich als bewoner gerespecteerd voelen als mens, als buurtbewoner en het wel en wee van de buurt, het dorp verder mogen ervaren, is van onschatbare waarde. Het brengt herinneringen naar boven. Het verder verbonden blijven met de buurt zorgt voor rust bij de bewoner.  Weten en ervaren dat je erbij hoort, ook al woon je geruime tijd in het woonzorgcentrum, heeft een grote emotionele waarde voor de oudere. Ook voor bewoners die van buiten de gemeente komen, bevordert dit initiatief op een heel aangename manier de integratie in het dorp. Tevens groeiden vanuit dit project zinvolle activiteiten die leuk en gezellig zijn en op hun beurt verbondenheid creëren. Zo werden er o.a. met medewerking van bewoners en vrijwilligers dekentjes gebreid, die meegenomen worden op het toertje bij kouder weer.

De picknickmobiel

Het project loopt ondertussen al twee jaar. Tijdens de editie WMTY 2017 stond ‘Toertje in de buurt’ nog in zijn kinderschoenen. Eerst vervoerden we het drink- en eetgerei met een eenvoudige ‘aperitiefkar’. Maar in 2018 gingen we voor het eerst op stap met de ‘picknickmobiel’. De thuiszorgwinkel ontwierp voor het woonzorgcentrum een ‘mobiele picknickmand met uitklapbaar tafeltje’. Alle materiaal kan netjes meegenomen worden en daardoor is deelnemen aan ons toertje nog aantrekkelijker en verrassender. Door gebruik te maken van een goed ingerichte picknickmobiel kan alle aandacht gaan naar het ontmoetingsmoment. Een warme dankjewel aan de thuiszorgwinkel!

Speciale uitstapjes

Op zich zijn alle uitstapjes uniek en geslaagd. ‘Toertje in de buurt’ is een terugkerende ‘bij mooi weer’-activiteit voor mensen met dezelfde interesses nl. genieten van de wandeling, de omgeving, de buurt, het samenzijn en het daarbij horend sociaal contact.

In 2018, op een mooie zomerdag, beleefden we een uitzonderlijk ‘Toertje in de buurt’. Ons project had de aandacht getrokken tot in het verre Brussel. Vera De Troyer, stafmedewerker bij Zorgnet-Icuro, kwam ons vergezellen. De bewoners en hun begeleiders vonden dit een enorme eer. Het gastgezin was minstens evenveel vereerd. De vele foto’s, het mooie weer en de uiterst gezellige sfeer zorgden voor een uitzonderlijk en onvergetelijk ‘Toertje in de buurt’.

Kers op de taart

Om het initiatief levend te houden bij de bewoners en in de buurt, voorzien we op het einde van het seizoen een ‘Toertje in de buurt’-boekje. Daarin staan alle leuke en gezellige gebeurtenissen beschreven met bijpassende foto’s zodat men de sfeer nog eens kan opsnuiven.  

Het ‘Toertje in de buurt’-seizoen sluiten we dan ook telkens af in het woonzorgcentrum. We keren de rollen om en nodigen alle bezochte buren uit voor een hapje en drankje en overhandigen hen het boekje. Alweer een onvergetelijke ontmoeting met onze buurt. Dat smaakt naar meer!

Voor altijd WMTY

‘What matters to you’ mag eigenlijk nooit stoppen. Het moet continue aanwezig zijn in de benadering van onze bewoners en in het uitwerken van activiteiten op maat van de bewoners. Voor ons is ‘Toertje in de buurt’ hiervan een mooi voorbeeld. We hopen inspirerend te kunnen zijn voor andere voorzieningen.

----------

Op de website en Facebookpagina van What Matters To You vind je nog meer foto’s van het project ‘Toertje in de buurt’ van woonzorgcentrum Maria’s Rustoord te Dadizele.