Werkbaarheidsmonitor 2019: werkbaarheid gedaald in de zorg- en welzijnssectoren

In november 2019 maakte de SERV de resultaten van de werkbaarheidsmonitor bekend. Daaruit blijkt dat sociale ondernemingen in zorg en welzijn beter dan gemiddeld scoren op drie indicatoren: betrokkenheid, competentieontwikkeling en werk-privébalans. Op werkstress, de vierde indicator, scoren de sociale ondernemingen minder goed dan gemiddeld: 60,6% van de medewerkers geeft aan dat ze geen probleem ervaren met werkstress, terwijl dit voor alle sectoren 63,2% is. Risicofactoren voor werkstress zijn voornamelijk de emotionele belasting, gebrek aan autonomie, arbeidsomstandigheden en werkdruk.

Inzetten op werkbaar werk is een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven langer en met meer 'goesting' aan de slag en organisaties kunnen rekenen op gedreven, competente en productievere werknemers.

Meet of scan de werkbaarheid binnen jouw organisatie met de werkbaarheidscheque

Als ondernemer in de social profit kan je sinds 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 een aanvraag indienen voor werkbaarheidscheques. Met deze cheque krijg je terugbetaling voor:

  • een meting of scan om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen.
  • en/of begeleiding bij het uitvoeren van een scan/meting.
  • en/of begeleiding voor rapportage over de werkbaarheid. Voor het opstellen van een werkbaarheidsplan. Voor monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

De risicoanalyse psychosociale risico’s valt niet onder de werkbaarheidscheque. Sinds 2016 zit deze vervat in de kostprijs van de externe diensten voor preventie op het werk.

Voor de uitvoering van een scan of voor begeleiding kan enkel beroep worden gedaan op erkende dienstverleners.

De subsidie bedraagt maximum 10.000 euro per organisatie. Je kan maximum 3 aanvragen doen over een periode van 3 jaar, in het geval de subsidielijn verlengd wordt. Je betaalt zelf 40% van de totale facturatiekosten. 60% komt in aanmerking voor subsidie.

Meer informatie over de werkbaarheidscheques en de voorwaarden vind je op deze website van de Vlaamse overheid over de KMO-portefeuille 

Subsidies voor acties rond werkbaarheid met ESF-oproep DRIVE

Indien er uit de scan of meting acties komen, dan kan je voor het uitvoeren van die acties ook subsidies aanvragen. Deze vallen onder de ESF-oproep ‘Drive - op weg naar werkbaar werk’.

Acties die in aanmerking komen zijn o.a. het motiveren en ondersteunen van medewerkers, maatregelen om burn-out in de organisatie tegen te gaan, leidinggevenden ondersteunen in hun leiderschapscompetenties, acties om de autonome motivatie van medewerkers te vergroten,...

De eerste stap van de aanvraag gebeurt door een e-mail te sturen naar drive@vlaanderen.be. Na de aanvraag volgt een intake. Je krijgt dan een door ESF Vlaanderen erkende dienstverlener toegewezen. De subsidie bedraagt de kost van de dienstverlener.

Meer informatie over deze ESF-oproep vind je hier.

Op zoek naar inspiratie over werken aan werkbaarheid?

Als je meer wil weten over werkbaarheid, dan kunnen deze links je alvast inspireren: